ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓަރ

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓަރ - ވިލިނގިލި އަދި ދާންދޫއިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް

  • މިވަގުތު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުން
  • ދެއްވަދޫން ޖުމްލަ 39 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
  • އެޗްއީއޯސީގެ ހެލްތު ވޯކަރުންގެ ޓީމަކުން ދަނީ ދެއްވަދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 13:31 | 3,041

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތްތައް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ - ނާފިއު ރަޝީދު

ގއ. ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓަރ އާއި ގުޅިގެން ގއ. ވިލިނގިލި އަދި ގއ. ދާންދޫއިން ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރއިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން ބުނީ ވިލިނގިލިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އެކަކު ކަމަށާއި ދާންދޫން ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެޗްއީއޯސީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރު މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުނެއެވެ.

ދެއްވަދޫން ޕޮޒިޓިވްވި ކުއްޖާ އާދިއްތަ ސްކޫލަށް ނުކުތް ނަމަވެސް މިހާރު އެކުއްޖާ އެކަހެރި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ތައުފީގު މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެރަށުން މިހާރި ޖުމްލަ 39 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، އެ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާރު ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ އަދި ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު ދެއްވަދޫގެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން ހުރީ ހަމައެކަނި ހޮސްޕޮޓަލްގެ މެނޭޖަރ ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުރިހާ ސްޓާފުން ތިބީ ކަރަންޓީނުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރަށުގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރަ ހުރީ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމުން ބޭސްފިހާރަވެސް ހުރީ ވަގުތީގޮތުން ބަންދުކޮށްފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ކަމުން ރަށުގެ ހާލަތަށް ބަލާއި އިރު ގިިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން އެވާހަކަތައް ދާއިރާގެ މެމްބަރަށް އަދި އެޗްއީއޯސީއަށް މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވަގުތު ދެއްވަދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ހެލްތު ވޯކަރުންގެ ޓީމެއް ފޮނުވާފައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.