ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ސީއެމްޑީއޭ

ސީއެމްޑީއޭގެ ސީއީއޯއަކަށް މުހައްމަދު ހުސައިން މަނިކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި

  • ސީއެމްޑީއޭގެ ޗެއަރ ޕާސަންގެ މަގާމަށް އެމްއެމްއޭގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު އައިޝަތު ޒާހިރާ ވަނީ އައްޔަންކޮށްފަ
  • މުޙައްމަދު ޙުސައިން މީގެ ކުރިން ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޗީފް އެގެޒިކްޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު 2 ދައުރު ފުރުއްވާފަ

ކ. މާލެ | 14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 12:56 | 2,682

ސީއެމްޑީއޭގެ ސީއީއޯ އަކަށް ހަމަޖެއްސި މުހައްމަދު ހުސައިން މަނިކު - ގޫގުލް

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮޓޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ (ސީއީއޯ) ގެ މަޤާމަށް މުޙައްމަދު ހުސައިން މަނިކު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސީއެމްޑީއޭގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ސީއެމްޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ހުސައިން އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާއިރު، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ، އެ އިދާރާގެ ޗެއަރ ޕާސަންގެ މަގާމަށް އެމްއެމްއޭގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު އައިޝަތު ޒާހިރާ އައްޔަންކޮށްފައެވެ.

މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު މީގެ ކުރިން ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޗީފް އެގެޒިކްޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމު 2 ދައުރު ފުރުއްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަޤާމާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން ބައެއް މަޤާމުތައްވެސް މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކު ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.

ސީއެމްޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި އެންމެ ފަހުން ހުންނެވި ނާދިޔާ ހަސަން ވަނީ 2019 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ސީއެމްޑީއޭގެ ބޯޑުގައި މިވަގުތު ތިއްބަވަނީ، ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން އައިޝަތު ޒާހިރާ އާއި، ޗީފް އެގްޒެކްކެޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން މަނިކާއި، ސީނިއަރ އެގްޗެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ނާދިޔާގެ އިތުރުން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ސިރާޖާއި ރެޖިސްޓްރަރ އޮފް ކޮންޕެނީޒް މަރިޔަމް ވިސާމް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލްކުރައްވާ ފާތިމަތު ޝަފްނީޒުގެ އިތުރުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސީލްކުރައްވާ ރިފާޢަތު ޖަލީލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.