raajjemv logo
ކޮވިޑްގެ އަސްލު ހޯދުން
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމް ޗައިނާއަށް އެތެރެ ވެއްޖެ
 
މި ޓީމް އެއްމަސް ދުވަސް ޗައިނާގައި ހޭދަކުރާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް
3,064
14 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:32
ކ. މާލެ
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމް ޗައިނާއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ޕްރޮޓެކްޓިވް ސޫޓުގައި ސްޓާފް މެމްބަރުން ބަސް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން
ރޮއިޓަރސް

ކޮވިޑް-19ގެ އަސްލު ދެނެގަތުމަށް ޗައިނާގެ ވުހާނަށްދާ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) ގެ ޓީމު އެ ސިޓީއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ޓީމު އެއްމަސް ދުވަސް ޗައިނާގައި ހޭދަ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ. އެއީ ދެ ހަފްތާގެ ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހިމަނައިގެންނެވެ،

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބުނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ 10 ސައިންޓިސްޓުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޑް-19 ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާއިރު، މި ޓީމު ޗައިނާގެ ވޫހާންއަށް ގޮސް ޗައިނާގެ ޓީމުތަކުން އެއްކޮށްފައިވާ ވައިރަހުގެ އިންސާނުންގެ ސާމްޕަލްތަކާއި، ޖަނަވާރުންގެ ސާމްޕަލްތަކުގެ އިތުރުން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ހެކިތައްވެސް ބަލާ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ޗައިނާ އަށް ދާން އުޅުމުން އެ ޤައުމުން ވަނީ އެ ޓީމު އެތެރެ ނުވެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޓީމަށް ޗައިނާއަށް އެތެރެ ނުވެވުނު މައްސަލައިގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް