raajjemv logo
ރައީސް ޓްރަމްޕް
ރައީސް ޓްރަމްޕް އެންމެ މޮޅަށް ތަމްސީލް ކުރާ މީހަކު ހޮވުމުގެ މުބާރާތް ބާއްވައިފި
 
މުބާރާތުގައި 10 މީހުން ވާދަކުރި
 
ވާދަކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންވެސް ހިމެނޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ
3,869
ކ. މާލެ |
28 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 18:47
ރައީސް ޓްރަމްޕް އެންމެ މޮޅަށް ތަމްސީލް ކުރާ މީހަކު ހޮވުމުގެ މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން
ޔޫޓިއުބް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެންމެ މޮޅަށް ތަމްސީލް ކުރާ މީހަކު ހޮވުމަށް އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސްގައި މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގައި 10 މީހަކު ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރި މީހުން އޯޑިއެންސްގެ ކުރިމަތީގައި ޕޯޑިއަމްގައިވަނީ ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕްއާ އެންމެ އެއްގޮތް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި މީހުން ސްޓޭޖްމަތީގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު، އެމީހުން ތިބެނީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ސިފަ ކޮށްދިނުމަށް ސޫރައަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްފައެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ހެއަރ ސްޓައިލް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއްމު ކޮށް ބޭނުންފުޅު ކުރައްވާ ބައެއް ބަސްތަކާ ބަސްތައް ޕްރޮނައުންސް ކުރައްވާ ގޮތް ހާމަ ކުރަމުން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ރައީސް ޓްރަމްޕް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާއިރު އާއްމުކޮށް ދައްކަވާ އަތްޕުޅުގެ ބައެއް ހަރަކާތްތައްވެސް އެމީހުން ތަމްސީލް ކުރިއެވެ.

ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކަށްވެސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތަމްސީލް ކުރުމަށް މި މުބާރާތުގައި ލިބުނީ 2 މިނެޓުގެ ވަގުތު ކޮޅެކެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި 10 މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކުވެސް ހިމެނެއެވެ.

މުބާރާތް ކުރިއަށް ދިޔައީ ހުސްވި ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރީ "ލާފް ފެކްޓްރީ" އިން ނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް