ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެއަރލައިންތައް

26 އެއަރލައިނަކުން މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރޭ

  • ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއިއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ފެށި އެއަރލައިނަކީ ގަތަރު އެއަރލައިން
  • އައު ގިނަ މާކެޓްތަކެއް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ތައާރަފްވެގެން ގޮސްފި

ކ. މާލެ | 9 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 08:14 | 1,670

ގަލްފް އެއަރގެ ފްލައިޓެއް ވީއައިއޭއަށް ޖައްސަނީ - އެމްއޭސީއެލް

ފާއިތުވި އަހަރު ނިމި، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ނިމުނު އިރު ރާއްޖެއަށް އިންޓަނޭޝަނަލް 26 އެއަރލައިނަކުން ދަތުރުކުރާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގިނަ އެއަރލައިންތަކަކުން މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރެއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއިއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ފެށި އެއަރލައިނަކީ ގަތަރު އެއަރލައިނެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބޮޑެތި އެއަރލައިންތައް ކަމަށްވާ ބްރިޓިޝް އެއަރވޭސް، އެމިރޭޓްސް ފަދަ އެއަރލައިންތަކުންވެސް ރާއްޖެއަށް ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައު ގިނަ މާކެޓްތަކެއް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ތައާރަފްވެގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، ރަޝިއާގެ ބޮޑެތި އެއަރލައިންތައް ކަމަށްވާ އެއޮރޮފްލޯޓް ފަދަ އެއަރލައިންތަކުން ވެސް ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ކުރެއެވެ.

މިހާރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ގިނަ އެއަރލައިން ތަކެއްގެ ޑިމާންޑް އިތުރުވުމާއިއެކު އެއަރލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.