ހޯމަ 18 ޖެނުއަރީ 2021
13 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އައިއޭއެސްގެ އެމްޑީއަކަށް މިހާދު

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް މިހާދު އައްޔަންކޮށްފި

  • 2008ން 2012ށް އެމްޓީޑީސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމު މިހާދު ފުރުއްވި
  • މިހާދު އެމްޑީއަކަށް ހަމަޖެއްސީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ރިޒުވީ މަގާމުން ވަކިކޮށް

ކ. މާލެ | 6 ޖެނުއަރީ 2021 | ބުދަ 20:11 | 3,414

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސި މުޙައްމަދު މިހާދު - މޯލްޑިވިއަން

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަކަށް މއ. މޮންޓްރިއަލް، މުޙައްމަދު މިހާދު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމުތައް ފުރުއްވާފައިވާ މިހާދު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުގެ އެމްޑީއަކަށް އައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ބޯޑު މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުގެ އެމްޑީއަކަށް މިހާދު އައްޔަންކުރުމާ ގުޅިގެން އެކުންފުނިން ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހާދު ވަނީ 2008ން 2012ށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުކަންވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެރިކަމުގައިވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް މަގާމުވެސް ވަނީ ފުރުއްވާފައެވެ.

މިހާދު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުގެ އެމްޑީ މަގާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ރިޒުވީ މަގާމުން ވަކިކޮށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އަށް ނަން ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.