ކޮވިޑް-19ށް ވެކްސިން ދިނުން
ވިލާތުގައި ކޮވިޑް-19ށް ވެކްސިން ދޭން ފެށުން- ބަލިމަޑުކަމުގެ ނިމުމުގެ ފެށުން
 
ފުރަތަމަ ވެކްސިން ދޭނީ ކެއަރ ހޯމް ތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް
 
އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫރަޕްގެ އިތުރު ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވެކްސިން ދޭން ފަށާނެ
 
ހަންގޭރީގައި ވެކްސިނުން ދިނުން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކ. މާލެ |
ޑިސެމްބަރު 26 ވަނަ ދުވަހު ހަންގޭރީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން އެ ގައުމުގެ ސިފައިން އުފުލަނީ
ރޮއިޓަރސް

ވިލާތުގެ ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19ށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފެށުމާއެކު ބަލިމަޑުކަމުގައި ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހުނު 2020ގެ ނާއައުމީދުތަކަށް ނިމުމެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ޔޫރަޕް ބައްރަށް އާވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަންގޭރީގައިވަނީ ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައެވެ. ފްރާންސް، ޖަރުމަނު ވިލާތް، އިޓަލީ، އޮސްޓްރިއާ، ޕޯޗުގަލް އަދި ސްޕޭންގެ ރައްޔިތުންނަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ވެކްސިން ދޭން ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރުތައްވަނީ ވެފައެވެ.

ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން 1.7 މިލިއަން މީހުން ދުނިޔެއާ ވަކިވާން ޖެހި، އެތައް ސިނާއަތެއް ބަނގުރޫޓުވެ، އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި، ގައުމުތައް ދަރަނިވެރިވެ، އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ އެތައް ކަމަކަށް ބުރޫއެރި މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމުގެ ފެށުމަކީ ވެކްސިން ދޭން ފެށުން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެއެވެ. ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން އިން ވެކްސިން ދިނުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާއިރު، އެ ބައްރަކީ 450 މިލިއަން މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ބައްރެކެވެ. ބަލީގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑުވި އެއް ބައްރަކީވެސް ޔޫރަޕްއެވެ.

ހަންގޭރީގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު، ފައިޒާ އާއި ބަޔޯއެންޓެކް އިން އުފެއްދި ވެކްސިންދޭން ފެށިއިރު، ތިންލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެގައުމުން އެކަނިވެސް ކޮވިޑް ބައްޔަށް ޕޮސިޓިވްވެ، ނުވަހާހާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް އެގައުމުން ބަލީގައި މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. މިހާރުވެސް ހަހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އެތައް މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށާއިރު، ޔޫރަޕްގައިވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާނޭ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެއެވެ. ފައިޒާ އާއި ބަޔޯއެންޓެކް އިން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިންއަކީ އެމްއާރްއެންއޭ ޖެނެޓިކް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނެއް ކަމަށް ވުމާއެކު، އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކަށްވާނީ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ވެކްސިން ގެންދިއުމުގައި ވަރަށް ފިނީގައި މި ވެކްސިން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމެވެ. އެމްއާރުއެންއޭ ވެކްސިން ރައްކާކުރަން ޖެހެނީ މައިނަސް 80 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ގައެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ފަރަންސޭސި ވިލާތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ 19،500 ވެކްސިން ޑޯޒް ގެނެސްފައެވެ. ފަރަންސޭސިވިލާތުން ބުނީ ޖަނަވަރީ އާއި ފެބްރުއަރީގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ފުރަތަމަ ވެކްސިން ދޭނީ ނާސިންގ ހޯމްތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް ކަމުގައެވެ. އަދި 2021 ގެ މާޗް އާއި ޖޫން މަހާއި ދެމެދު އިތުރު 14-15 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ރޭވިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ގައުމުން ބުނެއެވެ.

ސްޕޭންގައި ވެސް އާދިއްތަ ދުވަހު ވެކްސިން ދޭން ފަށާނެއެވެ. ސްޕޭންގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވީ، މިއީ "ބަލިމަޑުކަން ނިމުމުގެ ފެށުން" ކަމުގައެވެ.

ޖަރުމަނުވިލާތުންވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ދޭނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށެވެ. ޖަރުމަނު ވިލާތުން 1.6 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހުނު އިރު ބަލީގައި 29 ހާސް މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ޖަރުމަނުވިލާތުގެ މައި ސަރުކާރުން ޕްލޭން ކޮށްފައިވަނީ 1.3 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ގައުމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހަތް ލައްކަ ޑޯޒް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށެވެ.

ޕޯޗުގަލްގައި ފުރަތަމަ ބެޗްގެ ވެކްސިން މިހާރުވަނީ ގުދަން ކޮށްފައެވެ. އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ވެކްސިން ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަނުން ދިހަހާސް ޑޯޒް އެ ގައުމުގެ މައި ފަސް ހޮސްޕިޓަލަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ.

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވިލަރެސް ކުރެވިގެން ކުރިއަށްދާން ފެށުމާއެކު، ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުވަނީ އައުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި އަދިވެސް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިއަށް ހުރިކަމަށް މާހިރުން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
13%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
63%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
13%
މޮޔަވެއްޖެ
13%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް