ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
މޮސްކޯގައި ވެކްސިން ދިނުން

ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކުރަމުން އަންނަ މޮސްކޯގައި ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި

  • 70 ކްލިނިކަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ
  • ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު

ކ. މާލެ | 5 ޑިސެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 21:19 | 7,542

ވެކްސިން: ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ދަނީ ވެކްސިން އެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން - ރޮއިޓަރސް

ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ރިޕޯޓުކުރަމުން އަންނަ ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ހައި ރިސްކު ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

'އަލްޖަޒީރާ'އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 'ސްޕަޓްނިކް ވީ ކޮވިޑް-19 ޝޮޓް' ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އަދި 70 ކްލިނިކަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވުނުއިރު، މިއީ މިހާ ފުޅާކޮށް، ރަޝިއާގައި ވެކްސިން ދެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރަޝިއާގައި އުފެއްދި މި ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ޑޮކްޓަރުންނަށާއި ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށެވެ. ދެން ފޯރުކޮށްދޭން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ޓީޗަރުންނަށާއި ސޯޝަލް ވަރކަރުންނަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު 28،700 ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ރަޝިއާއިން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި މޮސްކޯގައި 8000 އާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މުޅި ޖުމްލަ 2.4 މިލިއަން ކޭސް އެގައުމުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.