ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ކެފޭ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން

މަސްތުވާ އައްޑާތައް ބަންދުކުރާނެ ގޮތެއް ނެތި ފުލުހުން ގޮތް ހުސްވެފައި!

  • ކޯޓުންވެސް ބުނީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް
  • ކެފޭ އުސޫލުން މަސްތުވާން ދޫކުރާ ތަންތަން ދަނީ އިތުރުވަމުން
  • މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހޭ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާ އަށް އިތުރުވެފައި

ކ. މާލެ | 5 ޑިސެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 11:25 | 25,688

ކެފޭ އުސޫލުން މާލޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަނެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކެފޭ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ބަންދުކުރަން ގާނޫނީގޮތުން އެއްވެސް ހައްލެއް މިވަގުތައް ނެތް ކަމަށާއި، އިތުރު ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް މާލޭގައި ކެފޭ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ނޫސްވެރިން ގޮވައިގެން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓް (ޑީއީޑީ) އިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ''އައްޑާތައް'' ވަނީ މީޑިއާތަކަށް ދައްކާލާފައެވެ.

އޮޕަރޭޝަން އަށް ފަހު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ ބޯޑުން ނޫސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުުހުންގެ ފަރާތުން ބޯޑު ތަމްސީލު ކުރައްވާ، ޑީއީޑީގެ އިސްވެރިޔާ އަހުމަދު ޝާކިރު ވިދާޅުވީ، އެތަންތަން ނައްތާލުމަށް މިހާރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ''ކެފޭ'' ތައް ނައްތާލަން ގާނޫނީ ގޮތުން އޮތް ހުރަސްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެެނެރަލްގެ އޮފީހުންވެސް ދިރާސާތަކެއްވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އަދި މިހާތަނަށް އެކަމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ހައްލެއް ހޯދިފައިނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ގެތަކަށް އެ ގޭގެ މީހުން ފިޔަވާއި އެހެން މީހުންނަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް އަމުރެއް ނެރެދެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދުމުން އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެވެން ނެތް ކަމަށް ފުލުހުންނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެ އަމުރަށް އެދުނު އިރުގައި ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކާއި ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯއާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތުތައްވެސް ހިއްސާ ކުރެވުނު. އެހެން ނަމަވެސް ތިން ދުވަހު ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ތިން ދުވަހެއް ފަހުން ލިޔުމުން ދެއްވި ވިދާޅުވަނީ އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް. މި ދެކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދަނީ އެތަންތަން ބަންދުކުރުމުގެ މީގައި ގާނޫނީ ހައްލެއް އުސޫލަކުން ނެތްކަން.

~ އަހުމަދު ޝާކިރު - ޑީއީޑީގެ އިސްވެރިޔާ

މިވަގުތަށް ގާނޫނީ ހައްލެއް ނެތްކަމަށްވީ ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއިއެކު އެކަންތައްތަކަށް ގާނޫނީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ޝާކިރް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަކީ އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ހަރުކަށި އުސޫލުން އަމަލުކުރަމުންދާ ތަންތަންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކެފޭ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި މ. ސައްމާމުގެ، މއ. އަބާގެ، މ. ބްރައިޓް ފްލާވާގެ އިތުރުން މއ. ހުދުއަކިރި ހިމެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ގ. ފްރެޝް ލައިޓް، ގ. މެރިން ނައިޓްގެ އަދި މއ. ޓްވައިލައިޓް އަކީ ސީދާ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކެފޭ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަންތަނެެވެ.

ހ. ކަނޑުފީނިގެ، މ. ދެރަހާ، މ. ފެޝަން މީޑްގެ އިތުރުން ހ. އަޒިލިއްޔާ އަކީވެސް ފުލުހުން މިހާރު ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަން ގައި ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވާ ތަންތަނެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.