ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޙިޔާނާތުގެ ފައިސާ

ނަޒާހަތްތެރި ކުރުވުމުގެ ނަމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ފްލެޓު ޔާމީން "ބެއްސެވި"

  • މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށުމުން އެކަމުގައި އުޅުއްވާ ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ
  • ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އާންމުކޮށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އަދީބުގެ ގަރާޖަށް
  • އެ ފައިސާއަކީ ސީދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށް ޙަވާލު ކުރެވޭ ފައިސާކަންވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ

ކ. މާލެ | 3 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 09:59 | 23,241

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން- އަދީބު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފްލެޓުތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓު ފައިސާ ދެއްވަނީ ސީދާ ރައީސް ޔާމީނުގެ އަތްޕުޅަށް - ރައީސް އޮފީސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އެކި ޙުކުމްތަކާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުންނަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

އެކަން ހާމާވެފައިވަނީ އަދީބާއި ދައުލަތާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތަހުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުންނެވެ. އެގޮތުން މި ބަޔާނުގައި އަދީބު ބުނެފައިވަނީ، 2015 ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ މައްސަލަަތައް ކޯޓުތަކުން ބަލަން ފެށިއިރު އަދީބާއި ފަނޑިޔާރުންނާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މުހިއްމު މައްސަލަތައް ބަލަން ފެށުމުން އެކަމުގައި އުޅުއްވާ ފަނޑިޔާރުންނާވެސް ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ފެށުނުކަން އަދީބު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިފްކޯ މަސްފިހާރަ ބިއްދޮށު ހަދާފައިވާ ގަރާޖް: ފަނޑިޔާރުންގެ މީޓިންގ ޕޮއިންޓް

އަދީބު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އާންމުކޮށް ވަޑައިގަންނަވަނީ މިފްކޯ މަސްފިހާރަ ބިއްދޮށުގައި ހަދާފައި ހުންނަ އަދީބުގެ ގަރާޖަކަށެވެ. ޝަޓަރ ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ މި ގަރާޖަށް ފަނޑިޔާރުންނާއި އަދީބު ކާރުކޮޅުގައި ވަޑައިގަތުމުން ޝަޓަރ ތިރި ކުރުމަށްފަހު މުޙައްމަދު ހުސައިން (އޮއިއްޓޭ) ބޭރުގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނަ ކަމަށް އަދީބުގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދީބު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ގަރާޖުގައި އެންމެ ގިނައިން ބައްދަލު ކުރެއްވި އެއް ފަނޑިޔާރަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ޙަމީދުއެވެ. އަދި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އިތުރުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ބާރީއާވެސް ބައްދަލު ކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ހައިކޯޓުގެ އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ ދުވަސްވަރު ހިނގަމުންދިޔަ އެކި ޝަރީއަތްތަކާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުންނަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށް އަދީބުގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މި ހުރިހާ ފައިސާއެއްވެސް ޙަވާލު ކުރައްވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ޅިޔަނެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު) އާ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަދީބު ވިދާޅުވީ، އެ ފައިސާއަކީ ސީދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށް ޙަވާލު ކުރެވޭ ފައިސާކަންވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މުއާމަލާތްތައް އޭރު ހިނގަނީ ނަސަންދުރަ ތެރޭގައި ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވެއެވެ.

އަދީބު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ޙުކުމް ކުރުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ އިތުރުން، ޖުޑީޝަރީއަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފައިސާއަކީ ޖުޑީޝަރީގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެވުނު ފްލެޓުތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓު ފައިސާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި އަދީބު ވިދާޅުވީ، އެ ފައިސާ ޙަވާލު ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމީނާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފައިސާއަކީ "ނަޒާހަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް" ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެއްވާ ފައިސާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީނު ވިދާޅުވިކަންވެސް އަދީބު ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދީބު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އޭރު އެކި ފަނޑިޔާރުންގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދާއި، ޖުޑީޝަރީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް "ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި" އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.