raajjemv logo
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ލިވަޕޫލް ދެވަނަ ބުރަށް، ބަޔާނުގެ މޮޅުވުމުގެ ރިކޯޑު ނިމުމަކަށް
 
އެތުލެޓިކޯ އާއި ބަޔާން ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ން
 
އަޔަކްސް އަތުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,735
ކ. މާލެ |
2 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުދަ 10:48
ލިވަޕޫލާއި އަޔަކްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 1-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އަޔަކްސް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ލިވަޕޫލް ފުރުސަތު ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ގެ ޖާގައެއް ލިވަޕޫލް ކަށަވަރުކުރީ ގްރޫޕް ޑީގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަޔަކްސް އަތުން 1-0 ން މޮޅުވެގެންނެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ލިވަޕޫލުގެ އެއްވަނަ ގޯލްކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ މި މެޗުގައި ކުޅެފައިނުވާއިރު، މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓީ ޒުވާން ގޯލްކީޕަރު ކޮއަމްހީން ކެލަހާއެވެ. ލިވަޕޫލުގެ ޖާޒީގައި ކެލަހާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުންވެސް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިވަޕޫލުގެ ކާޓިސް ޖޯންސް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވަނީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި މި ހާފުގައި އަޔަކްސްއިން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، ލިވަޕޫލުގެ ގޯލްކީޕަރު ކެލަހާ ވަނީ މުހިންމު ސޭވުތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑު ނެގީ 58 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ނީކޯ ވިލިއަމްސް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޖޯންސްއެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގައި އަޔަކްސްގެ ޑޭވިޑް ނެރޭސް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވިއިރު، ފަހު ވަގުތު ކްލާސް-ޔާން ހަންޓެލާ ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ލިވަޕޫލުގެ ގޯލްކީޕަރު ކެލަހާ ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ލިވަޕޫލް ކަށަވަރުކުރީ ފަސް މެޗުން 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ މިޗީލޭންޑާ 1-1 ން އެއްވަރުވި އެޓަލަންޓާއެވެ. އެ ޓީމަށް ފަސް މެޗުން އަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އަޔަކްސްއަށް ފަސް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ފުލުގައި އޮތް މިޗީލޭންޑަށް ފަސް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ.

އެތުލެޓިކޯ އާއި ބަޔާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ން

މީގެ އިތުރުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ރަށުން ބޭރުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 1-1 ން އެއްވަރުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކުން މި މުބާރާތުގައި ދަމަހައްޓަމުން އައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް 15 މެޗަށްފަހު ވަނީ ނިމުން އައިސްފައެވެ.

މިދިިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ބަޔާނުން އުފުލާލީ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. އެކަމަކު އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ބަޔާނަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައި ނުވާއިރު، މެޗުގެ 26 ވަނަ މިނެޓުގައި އެތުލެޓިކޯއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޔާއޯ ފެލިކްސްއެވެ.

މި މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯއިން ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރީ މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ތޯމަސް މުލާއެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން މުލާއަށް އެތުލެޓިކޯގެ ކުޅުންތެރިން ކުރި ފައުލަކަށް ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

މި މެޗު އެއްވަރުވި ނަމަޗެސް، ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ ބަޔާން ވަނީ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް މީގެ ކުރިން ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. މި މެޗުން ލިބުނު ޕޮއިންޓާއެކު ބަޔާން އެއްވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 13 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި އެތުލެޓިކޯ ދެވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިންވަނައިގައި އޮތީ ލޮކޮމޯޓިވް މޮސްކޯ އަތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 2-1 ން މޮޅުވި ސާލްޒްބާގެވެ. އެ ޓީމު ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެވެ. އަދި މޮސްކޯ އެންމެ ފުލުގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް