raajjemv logo
ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތައް ފެށުން
ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތަކާއިއެކު ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ
 
ހަފްތާއަކު ދެ ދަތުރު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
6,015
1 ޑިސެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 23:08
ކ. މާލެ
ސިލްކް އެއަރގެ ފްލައިޓެއް
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތަކާއިއެކު ރާއްޖެ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އަށް ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ބޯޑަރުއ އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން ސިލްކް އެއަރ ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތައް ހަފްތާއަކު ދެ ފަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުުރުމަށްފަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 15 ގައެވެ. ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން ގިނަ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމެންވާއިރަށް، ޖުމްލަ 18 އެއަރލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމެޖިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
75%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
25%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް