ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތައް ފެށުން

ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތަކާއިއެކު ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

  • ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
  • ހަފްތާއަކު ދެ ދަތުރު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 1 ޑިސެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 23:08 | 5,703

ސިލްކް އެއަރގެ ފްލައިޓެއް - ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތަކާއިއެކު ރާއްޖެ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އަށް ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ބޯޑަރުއ އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން ސިލްކް އެއަރ ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ސިލްކް އެއަރގެ ދަތުރުތައް ހަފްތާއަކު ދެ ފަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކުުރުމަށްފަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލާފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 15 ގައެވެ. ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން ގިނަ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން މި ހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމެންވާއިރަށް، ޖުމްލަ 18 އެއަރލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމެޖިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.