raajjemv logo
އެކްސިޑެންޓް ހިނގުން
އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާން އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ
 
ފުލުހުން ދަނީ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަަލަމުން
 
މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް
 
އޭނާ މަރުވީ އާދިއްތަ ދުވަހު
އަލީ ސަމާޚް
11,629
29 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 08:52
ކ. މާލެ
މަރުވީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އަންހެނެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ޒުވާން އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ބާރު ސްޕީޑްގައި އަމީނީމަގުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާއި ދިމާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ނިކުތް ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގޮސް ދުވާ ޓްރެކް މައްޗަށް އަރައި އެކްސިޑެންޓް ވެގެންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނުގައި މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށެއެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވިއިރު، އޭނާ އިނީ ސައިކަލުގެ ފަހަތުގަ އެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ސައިކަލް ދުއްވާފައިވަނީ ލައިސަންސް ނޯންނަ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެ އެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަަލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
8%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
8%
އުފާ ވެއްޖެ
77%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
8%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
29 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 11:32
އަހްމަދު
ބާރަށް ދުއްވާއިރު މިއުޅޭ ޕާޓޭން (ޒުވާނުން) ހިތަކަށް ނާރާ މިކަމުގަހުރި ނުރައްކަލެއް. ކަމެއްވީމަ ތިބޭނެ އަނގަ މުތްކެއްހެން ހަނދައިގެން ކޮންމެ މީހަކު. ސައިލެންސަރު މޮޑިފައިކޮށްގެން ބާރަށްދުއްވާ އެހެން މީހުނަށް އުނދަގޫވާއިރު ހީވަނީ މާ މޮޅު ބައެއްހެން. އެންމެ ފަހުން ސައިކަލުގެ ފަހަތުގަ އިން އަންހެން މީހާ މަރުވީ. މަރުޙޫމާއަށް ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތް ދެއްވާށި. ނަސޭހަތެއް: ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަންހެން ކުދިން އެބަޖެހޭ ހަމައިގަ ނުތިބޭ ޕާޓޭ ޒުވާނުން އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލަން.