ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ހޮންޑޫރަސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ހިފެހެއްޓުން

ހޮންޑޫރަސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ފައިސާ ދަބަހަކާއެކު އެއަރޕޯޓްގައި ހިފަހައްޓައިފި

  • މެނުއަލް ވިދާޅުވީ އެފައިސާތަކުގެ އަސްލު ވެރިފަރާތަކީ ކާކުކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް
  • އެފައިސާ އޭނާގެ ދަބަހަށްލީ ކާކުތޯ ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މެނުއަލް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 28 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 12:30 | 12,326

ހޮންޑޫރަސްގެ ކުރީގެ ރައީސް މެނުއަލް ޒެލައްޔާ - އަލްޖަޒީރާ

ހޮންޑޫރަސްގެ ކުރީގެ ރައީސް މެނުއަލް ޒެލައްޔާ ހުކުރު ދުވަހު ހޮންޑޫރަސްގެ ޓޮންކޮންޓިން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން 18000 ޑޮލަރު ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ހިފައިގެން ހުއްޓާ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މެނުއަލް ވިދާޅުވީ އެފައިސާތަކުގެ އަސްލު ވެރިފަރާތަކީ ކާކުކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެސް މީހަކު ގަސްތުގައި އެފައިސާތައް އޭނާގެ ދަބަހަށްލީ ކަމަށް މެނުއަލް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު 400ށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ދަތުރުކޮށްފިކަމަށާއި ނަމަވެސް ދުވަހަކުވެސް އެވަރަށް ފައިސާ ހިފައިގެން ދަތުރުނުކުރާ ކަމަށް މެނުއަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޭޝްގެ ގޮތުގައި އެވަރަށް ފައިސާ ހިފައިގެން ދަތުރުނުކުރެވޭނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި އެފައިސާ އޭނާގެ ދަބަހަށްލީ ކާކުތޯ ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މެނުއަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މިމޭރުމުން އިންޓަރވިއު ދެއްވުމުގެ ކުރިން މެނުއަލް ވަނީ ބޭއިންސާފުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ. ޓްވީޓްގައި އިތުރަށް މެނުއަލް ވިދާޅުވީ ހައްޔަރުކުރި ސަބަބަކީ 18،000 ޑޮލަރު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ އެއްޗެއްނޫން ކަމަށެވެ. ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ޓޮންކޮންޓިން އެއަރޕޯޓުން އިމިގްރޭޝަނުން ކަމަށްވެސް ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހޮންޑޫރަސްގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓަރ އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްމަން ބުނެފައިވަނީ މެނުއަލް ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ސްޕޯކްސްމަން އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ރޮއިޓަރސް އަށް ދެމުން ބުނެފައިވަނީ އެފައިސާއަކީ މެނުއަލްގެ ފައިސާނޫންކަމަށް ސޮއިކުރުމާއެކު އޭނާއަށް ދެވޭނެކަމަށެވެ.

މެނުއަލް ޒެލައްޔާ ހޮންޑޫރަސްގެ ރައީސްކަން ކޮށްފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2009 ވަނަ އަހަރަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.