ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އެސްޓްރަޒެނިކާ ކޮވިޑް ވެކްސިން

އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިނުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ލިބޭ: ސައިންސްވެރިން

  • މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ވެކްސިންގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ފެންނަކަން ފާހަގަވެފައިވޭ
  • ކްރިސް ވިޓީ ވިދާޅުވީ، ސައިންސްގެ އަލީގައި ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ބަހުސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް
  • ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 200 މިލިއަން ޑޮޒް 2020 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދޭނެ

ކ. މާލެ | 27 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 04:29 | 7,616

އެސްޓްރަޒެނެކާ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 200 މިލިއަން ޑޮޒް 2020 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދޭނެ ކަމަށް - އަލްޖަޒީރާ

އެސްޓްރަޒެނެކާ އާއި އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދާ ވެކްސިނުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ލިބޭ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ ޗީފް ސައިންޓިފިކް އެޑްވައިސަރ ޕެޓްރިކް ވެލެންސްއާ ޙަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކޮވިޑުގެ ފަރުވާއަކަށް އެސްޓްރަޒެނިކާގެ ވެކްސިން އެންމެ އެކަށީގެން ވެއެވެ. އެގޮތުން ވެލެންސް އެހެން ވިދާޅުވީ އެ ޤައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންއާއެކު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ވެލެންސްގެ އިތުރުން މި ވެކްސިން ރައްކާތެރިކަމަށް އޮކްސްފޯރޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހެން ސައިންސްވެރިންވެސް ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް މެޑިކަލް އެޑްވައިސަރ ކްރިސް ވިޓީ ވިދާޅުވީ، ސައިންސްގެ އަލީގައި ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ބަހުސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ވެކްސިންގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ފެންނަކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިނެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ އާންމުންނަށް ރައްކާތެރި މިންވަރު އެންމެ ބޮޑަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެސްޓްރަޒެނެކާ އިން ދާދި ފަހުން ވަނީ އެ ކުންފުނިން އިނގިރޭސިވިލާތާއި ބްރެޒިލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލްގެ ފޭސް ތިނެއްގެ އިންޓަރިމް ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ދިފާއު ކުރުމުގައި ވެކްސިން 70.4 އިންސައްތަ ކާމިޔާބު ކަމަށެވެ.

އެސްޓްރަޒެނެކާގެ އޮޕަރޭޝަންސް އެކްސެކިއުޓިވް ޕަމް ޗެންގް ވަނީ އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 200 މިލިއަން ޑޮޒް 2020 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދޭނެ ކަމަށާއި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓާ ނިމެންވާއިރަށް ވެކްސިންގެ 700 މިލިއަން ޑޯޒް އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުން ކުރަން ފަށާނީ މި ވެކްސިންއެވެ. އަދި ބްރެޒިލް، އިންޑިއާ އަދި ތުރުކީ ފަދަ ގައުމުތަކަށް މި ވެކްސިންގެ ޝިޕްމަންޓްތަކެއް މިހާރު ވެސް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓްރާޒެނެކާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.