އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ދ. އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކިކުރުން

ދ. އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ރައްޒާގް ވަކި ކުރަން ނިންމީ ރަނގަޅަށް: ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ

  • މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު
  • ރައްޒާގު މަގާމުގެ ނާޖައިޒު ފައިދާނަގާ، ނަހަމަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީގެ ނިންމުމުގައިވޭ

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 20:55 | 2,934

މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގް މުހައްމަދު ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން ވަކި ކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން ނިންމީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގް މުހައްމަދު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން މަޖިލީހަށް ފޮނުވީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާ ވަކި ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމި ނިންމުމަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި 6 މެމްބަރުން ވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ.

ޢަބްދުއްރައްޒާޤް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައަކީ ދ. އެނބޫދޫ ގޯއްޗެއްގައި ކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތުގެ އަގު ހޯދުމަށް، މީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާއި އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި އަނބިމީހާ ވަރިވާން އުޅޭކަމަށް ބުނެ އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އެއްގައި ގޮތް ނިންމާފައިވަނިކޮށް، އެ ދެ ޤަޟިއްޔާ ހިންގުމަށްޓަކައި މެޖިސްޓްރޭޓް ޢަބްދުއް ރައްޒާޤް މުޙައްމަދު ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު ނެރެ، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ދ. މާއެނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށް، އެ ދެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.