އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ސޫދާންގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާހޯއްދަވަމުން ދަނިކޮށް ސޫދާންގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

  • މަހްދީ އަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާކަން ހާމަ ކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހު ފަހުކޮޅު
  • އަވަހާރަ ވެފައިވަނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބިކް އެމިރޭޓްސް ގެ ހޮސްޕިޓަލްއެއްގައި ތިން ހަފްތާ ވަންދެން އެޑްމިޓްކޮށް ކޮވިޑް-19އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް
  • މަހްދީ އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 84 އަހަރު

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:05 | 4,520

ސޫދާންގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސޯދިގު އަލް މަހްދީ - ގޫގުލް

ސޫދާންގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސޯދިގު އަލް މަހްދީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

މަހްދީ އަވަހާރަވެފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މަހްދީ އަވަހާރަވީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބިކް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށް, ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށެވެ.

މަހްދީއަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހު ފަހުކޮޅުގައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް ޖެހުމާއި ގުޅިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ހޯދާފައި ވަނި ސޫދާންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައެވެ. ޔޫއޭއީގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވުނީ ފަރުވާގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ.

މަހްދީ އަކީ ދިމުގްރާތީ އުސޫލުން ސޫދާނުގައި ހޮވުނު އެންމެ ފަހު ޕްރައިމް މިނިސްޓަރެވެ. މަހްދީ އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 84 އަހަރެވެ. އަވަހާރަވިއިރު ދުނިޔޭގައި އަނބިކަނބަލަކާއި ހަ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައެވެ. މަހްދީ ފަސްދާނުލުން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެދުނުގެ ވަގުތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.