ބުރާސްފަތި 28 ޖެނުއަރީ 2021
10 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 14
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:19
އިޝާ 19:34
ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް

ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި

  • 500ރ އިން ފެށިގެން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް މިސޭލްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
  • ސޭލް ކުރިއަށްދާނީ 25 ނޮވެމްބަރ އިން ފެށިގެން 31 ޖެނުއަރީ 2021 ށް
  • ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރި 3 ފަރާތަކަށް އައިފޯން 12 ޕްރޯ ލިބޭނެ

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:38 | 3,201

ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި އެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށްދާނީ 25 ނޮވެމްބަރ އިން ފެށިގެން 31 ޖެނުއަރީ 2021 އާއި ހަމައަށް ކަމަށް ރެއިންބޯއިން ބުންޏެވެ.

ރެއިންބޯ އިޔަރ އެންޑް ސޭލްއަކީ ރެއިންބޯ އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ ފަރާތުން ހިންގާ ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލް، ރެއިންބޯ ބިލްޑްވެއަރ، ރެއިންބޯ ޝޮޕް، ރެއިންބޯ ތިނަދޫ، ރެއިންބޯ އޮފީސް ސިސްޓަމް، ރެއިންބޯ އައްޑޫ އަދި ރެއިންބޯ އޮންލައިން ސްޓޯރގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސޭލް އެކެވެ.

500ރ އިން ފެށިގެން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް މިސޭލްގައި ބައިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރި 3 ފަރާތަކަށް އައިފޯން 12 ޕްރޯ ލިބޭނެ ކަމަށް ރެއިންބޯއިން ބުންޏެވެ.

ސޭލްގެ ގުރުއަތު ނެގުން އޮންނާނީ 27 ފެބްރުއަރީ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:00 ގައި ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލްގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ރެއިންބޯއިން ކަސްޓަމަރުންނާއި ގުޅިގެން މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަންތައް ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވާ މިފަދަ ޕްރޮމޯޝަންތަކަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއްވެސް ލިބެމުންދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.