ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ޝިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ގަވާއިދު

ޝިޕިން އޭޖެންސީގެ އައު ގަވައިދު ގެޒެޓްކުރަން ފޮނުވައިފިން: ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު

  • މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ގަވައިދު އުވާލީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށް
  • އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނާޖައިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި
  • އައު ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޝިޕިންގ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 18:58 | 2,706

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން - މަޖިލިސް

ޝިޕިން އޭޖެންސީގެ އާ ގަވާއިދު ގެޒެޓުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އެކި ނަންނަމުގައި އެކި ޗާޖުތައް ނަގަމުންދާތީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް އެކުލަވާލި ޝިޕިންގް އޭޖެންސީގެ ގަވާއިދުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ވަނީ އެ ގަވާއިދު އުވާލެވުނު ސަބަބު ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި ގަވާއިދު އުވާލެވުނީ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާދޭން ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދުދެއްވައި ނަހުލާ ވިދާޅުވީ އެ ގަވާއިދު އުވާލީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށެވެ.

ކުރިން އޮތް ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝިޕިންގ އޭޖެންސީ ނޫން ފަރާތްތައްވެސް ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭއިރު އެ ގަވާއިދަކީ ފްރައިޓް ފޯރވާރޑިންގއަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަވާކެވުނު ގަވާއިދެކެވެ. އެއީ މިއީ ޝިޕިންގް އޭޖެންޓުން ދޭ އެންމެ ހިދުމަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ އައު ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ގިނަ މިހާރު ވިޔަފާރިވެރިން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު އަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މި ގަވާއިދުު އުވާލި ސަބަބާ ގުޅޭގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ، ގަވައިދު އުވާލީ ޝިޕިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ގަވައިދުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާތީ އަލުން މުރާޖައާކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން 16 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ޝިޕިންގ އެޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.