ބުރާސްފަތި 21 ޖެނުއަރީ 2021
3 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 07
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ކޮވިޑް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން

ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއެކު އަވަހަށް އެކަން ކުރަން ޖެހޭ: ޓެޑްރޯސް

  • ވެކްސިންގެ ރޭހުގައި ކުރީގައި އުޅެނީ ފިޒަރ އަދި ބައޯއެންޓެކް
  • މިއީ ތާރީހުގައި އެންމެ އަވަހަށް އުފެއްދުނު ވެކްސިން ކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 24 ނޮވެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:49 | 5,449

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރިޔޭސަސް - ރޮއިޓަރސް

ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހުގައި އަމަލުކުރި ގޮތަށް ވެކްސިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވެސް އަވަސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ގެބްރިޔޭސަސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް-19ށް ވެކްސިން އެއް ކަށަވަރުވެއްޖެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ތާރީހުގައި މިހާ އަވަހަށް އުފެއްދި ވެކްސިނެއް ނެތް ކަމަށާއި، ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާގައި ސައިންސް ވެރިން އާ ހަރުފަތަކަށް ކުރިއަށް ޖެހިލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވެސް އެ އުސޫލު ގެންގުޅެން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ވެކްސިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކުގައި މަސައްކަތް ނުކޮށް، ވާން ނެތް ކަމަށާއި، ވެކްސިން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުން މުހިންމު ކަމަށް ޓެޑްރޯސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ޓެޑްރޯސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާ އިރު، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އަންނަނީ ކޮވެކްސްގެ ނަމުގައި ވެކްސިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ގައުމުތަކަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް މަގު ފަހުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ވެކްސިން ރޭހުގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ އެމެރިކާގެ ފިޒަރ ވެކްސިނާއި، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ބައޯއެންޓެކް ވެކްސިނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފިޒަރ ވެކްސިންގެ 95 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިވާ އިރު، ބައޯއެންޓެކް ވެކްސިންގެ 90 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން ވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފައެވެ.

ބައެއް އެހެން ވެކްސިންތަކަށް ބަލާ އިރު އެސްޓްރަޒެނިކާ އަދި މޮޑަރނާ ވެސް އުޅެނީ މި ރޭހުގެ ކުރީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.