ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން

އަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 200 މިލިއަން ޑޯޒް އުފައްދަނީ

  • 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓާ ނިމެންވާ އިރަށް ވެކްސިންގެ 700 މިލިއަން ޑޯޒް އުފެއްދޭނެ
  • މިއަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ވެކްސިންގެ 20 މިލިއަން ޑޯޒް އުފެއްދޭނެ

ކ. މާލެ | 23 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޯމަ 22:41 | 5,512

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެމްއެޗްއާރުއޭ އިން މިހާރު ދަނީ އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިން ރިވިއުކުރަމުން - އާކައިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް އެސްޓްރަޒެނެކާ އިން ތައްޔާރުކުރާ ވެކްސިންގެ 200 މިލިއަން ޑޯޒް މި އަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް އުފެއްދޭނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެސްޓްރަޒެނެކާގެ އޮޕަރޭޝަންސް އެކްސެކިއުޓިވް ޕަމް ޗެންގް ވަނީ އެ ކުންފުނިން އުފައްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ 200 މިލިއަން ޑޮޒް 2020 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދޭނެ ކަމަށާއި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓާ ނިމެންވާ އިރަށް ވެކްސިންގެ 700 މިލިއަން ޑޯޒް އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި އަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ވެކްސިންގެ 20 މިލިއަން ޑޯޒް އުފެއްދޭނެ ކަމަށާއި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓާ ނިމެންވާ އިރަށް އެގައުމުގައި ބޭނުންކުރަން ވެކްސިންގެ 70 މިލިއަން ޑޯޒް އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ޗެންގް ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބެންދެން އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ސްޓޯރ ކޮށްފައި ބަހައްޓާނެ ކަމަށް ޗެންގް ބުންޏެވެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެޑިސިންސް އެންޑް ހެލްތުކެއަރ ޕްރޮޑަކްޓްސް ރެގިއުލޭޓަރީ އެޖެންސީ (އެމްއެޗްއާރުއޭ) އިން މިހާރު މި ވެކްސިން ރިވިއުކުރަމުން ދާއިރު، މި ރިވިއުގެ ތެރޭގައި އެމްއެޗްއާރުއޭ އަށް ކްލިނިކަލް ޑާޓާތައް ވަގުތުން ބަލާލެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.