ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާކުރުން

ޔާމީން ޖަލަށްލިތާ އެއް އަހަރު ފުރުމާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަނީ

  • މުޒާހަރާތައް ސިލްސިލާކޮށް ކުރިޔަށްދާނެ
  • މުޒާހަރާ ފަށާނީ 28 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު
  • މައިމޫނާ އަށް ބޯނުލަނބާނަން: ޝުޖާއު

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 18:15 | 5,436

ކުރީގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޔުާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއެކު - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލަށްލިތާ އެއް އަހަރު ފުރުމާއި ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން މުޒާހަރާ އަށް ނިކުންނާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން، މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 28 ގައެވެ.

ގއ. ވޮޑަމުލާގެ އިކުއިޒިޝަން ކޯސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1،000،000 ޑޮލަރު ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އިތުރު މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގުތައް ކުރިއަށްދެއެވެ.

ދާދިފަހުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ، ރ. ފުއްގިރި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިން މައްސަލައެއްގައި މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ދައުވާއަކާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ރައީސް ޔަމީންގެ މައްޗަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ، ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދަކީ 591 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ނިމާލް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ހައްގުގައި މި މަހުގެ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު އިހްތިޖާޖަށް ނިކުންނާނެ ކަމަށެވެ. ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ނިމާލް ވިދާޅުވީ، ''އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ'' ނަމުގައި އިހުތިޖާޖު ސިލްސިލާކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފަށް އިދިކޮޅުން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މުޒާހަރާ ކޮށްފައެވެ. ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން އަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރް އަށް އަންގާ އެންގުތަކަށް ތަބާވާނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި އިހްތިޖާޖު ކުރުން ކުރިޔަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފަށް އިދިކޮޅުން ކުރި މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިސްބޭފުޅުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ޖޫރިމަނާ ވެސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް އެއްވުންތައް ބާއްވާތީވެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ވަނީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.