ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގ

ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުން ޑީޖޭއޭ އަށް

  • އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑް މިހާރު ބެލޭނެ
  • ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ޑީޖޭއޭގެ ދަށަށް ބަދަލުވީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 06:42 | 3,275

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން، ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށްދިނުން ވެސް ދެން އޮންނާނީ އެ ތަނުން ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

ޑީޖޭއޭ އިން ބުނީ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން އެ އޮފީހަށް ބަދަލުވީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އަދި އެކަން އެގޮތަށް ބަދަލުވެފައިވާކަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ޑީޖޭއޭ އަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑީޖޭއޭ އިން އިތުރަށް ބުނީ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުން އެދޭ ފޯމު އެ އިދާރާއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މިހާރު ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޑީޖޭއޭ އިން ޖަވާބު ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ކުރިން ރައްޔިތުން ބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ކުރިން އެކި ކޯޓުތަކަށް ވަކިވަކިން ދާންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަވެއެވެ. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ތިން ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.