ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ކޮޗިން ކާގޯ ފެރީ

ކޮޗިން ފެރީއާއި މެދު ދެކެވޭ ގިނަ ވާހަކަތަކަކީ މައުލޫމާތު ސާފުނުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް: އަބްދުﷲ ސައީދު

  • ސައީދު ވިދާޅުވީ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ދަތުރުގައިވެސް ފުލް ކާގޯއާއިއެކު ގެނެވުނުކަމަށް
  • ކޮޗިން ފެރީ އަންނަނީ އިންޑިއާގެ ދެބަނދަރުން ރާއްޖޭގެ ދެބަނދަރަށް
  • މި ސަރވިސް އިތުރަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 00:19 | 8,150

ކޮޗިން ކާގޯ ފެރީ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ކޮޗިން ފެރީއާ މެދު ދެކެވޭ ގިނަ ވާހަކަތަކަކީ މައުލޫމާތު ސާފުނުކޮށް ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ، އަބްދުﷲ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ 'ފަލަސުރުހީ' ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ދަތުރުގައިވެސް ފުލް ކާގޯއާއިއެކު ގެނެވުނު ކަމަށެވެ. ކޮޗިން ފެރީ އަންނަނީ އިންޑިއާގެ ދެބަނދަރުން ރާއްޖޭގެ ދެބަނދަރަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސައީދު ވިދާޅުވީ ދެ ބަނދަރަށް ބަލާއިރު ބޯޓު ފުރާ މުދާ ގެނެވޭ ކަމަށެވެ.

ކުޅުުދުފުއްޓަށް އެކަނި ބަލާނަމަ މުދާ އެހާ ގިނަ ނޫން ނަމަވެސް ލިބެމުންދާ ތަރުހީބު ކުޑަ ނޫންކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ތަރުހީބު އެހާ ކުޑައެއް ނޫނޭ އަދި އެކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީގަ، އުތުރުގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަންވެސް އެއްގޮތަކަށްވެސް ކުޑައެއް ނޫން.

~ މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ ގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ، އަބްދުﷲ ސައީދު

ސައީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންޑިޔާގެ ކޮޗިން އިން ކާގޯ ފެރީއިން ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ބޭނުންވާ ވިޔަފާރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ވަރޗުއަލް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ސައީދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ މިކަމުންވެސް މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި މިންވަރާއި މިކަމަށް ލިބިގެން ދިޔަ ތަރުހީބު ކުޑަ ނޫންކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުވެސް އާއްމު ފަރާތްތަކުގެ މުދާ ގެނައުމާއެކު ކުޅުދުފުއްޓަށް ގެންނަ މުދާވެސް ގެންނަމުން ދާކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ. ސައީދު ވަނީ މި ސަރވިސް އިތުރަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކޮޗިން ފެރީ އަކީ ރާއްޖެއަށް 3000 ޓަނުގެ މުދާ އުފެލޭ ކާގޯ ފެރީ އެވެ. އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން ކާގޯ ފެރީ ފުރަތަމަ ބަނދަރު ކުރީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓަށެވެ. ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ކޮޗިން ފެރީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެނައި ސިމެންތި އަގުހެޔޮކޮށް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަން ފަށާފައިވެ އެވެ. އެފެރީގައި، އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ކުޅުދުއްފުޓަށް 500 ޓަނުގެ ސިމެންތި އެތެރެކޮށްފަ އެވެ. އެސްޓީއޯއިން ކުރިން ރެމްކޯ ސިމެންތި ވިއްކަމުންދިޔައީ 106 ރުފިޔާ އަށެވެ. ނަމަވެސް، އޮކްޓޯބަރު އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިމެންތި ބަސްތާއެއްގެ އަގު ވަނީ 90 ރުފިޔާއަށް ހެޔޮކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.