ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު

އުކުޅަހުން ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

  • ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ރަޝިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެން ފަތުރުވެރިއެއް
  • މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރިން އެ ރަށާއި ކައިރީގައި އޮންނަ ނިކަ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ގޮސްފައިވޭ
  • ޕޮޒިޓިވްވިކަން ހާމަވީ އެބުރި ގައުމަށް ދާން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމުން

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 07:30 | 4,701

އއ. އުކުޅަސް މަތިން ނަގާފައިވާ މަންޒަރެއް، އުކުޅަހަކީ ރަށު ފަތުރުވެރިކަމަށް މަގުބޫލު މަންޒިލެއް - ގޫގުލް

އއ. އުކުޅަހުން ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އުކުޅަސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝައުކަތު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އެ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި ރަޝިޔާ އަންހެން ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ފަތުރުވެރިޔާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިކަން ހާމަވީ އެނބުރި ގައުމަށް ދާން އާދިއްތަ ދުވަހު ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހެދުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝައުކަތު ވިދާޅުވީ މި ފަތުރުވެރިއާއަކީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މީގެ ދެ ދުވަހެއް ކުރިން އެ ރަށާއި ކައިރީގައި އޮންނަ ނިކަ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ލަފާގެ މަތިން މިހާރު މި އަންހެން މީހާ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލު ކުރެވި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުން ދާކަމަށް ޝައުކަތު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝައުކަތު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ފުށުން ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ކުޑަ އިންސައްތައެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި 59،105 ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ އެންމެ 0.25 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.