ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވުން

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް: މައުސޫމް

  • އަތޮޅު ތެރޭގެ 91 ގެސްޓު ހައުސް ހުޅުވަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުއްދަދީފައި
  • އަދަދުތައް ދަށްކުރަން އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: މައުސޫމް
  • ޑިޒިޝަން ނަގަނީ އެޗްޕީއޭއިން

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 18:44 | 3,555

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވާލެވޭ ވަރު ވާނީ ޑިސެމްބަރު މަހު ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

''ރާއްޖެ.އެމްވީ'' އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވާލާނެ ސީދާ ތާރީހެއް ދަންނަވަން އަދި ދަތި ކަމަށެވެ. ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވާލަނީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަން އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) ލަފާގެ މަތިންނެވެ. ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމާފައި އޮތީ ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު ފަސް އިންސައްތަ އަށް ދަށަށް ދިޔުމުންނެވެ. އެކަމަކު މި މަހު ފްލޫ ކްލިނިކުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ ނުވަ އިންސައްތަ އަށް މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ފަތުރުވެރިޔާ އަށް ގެސްޓު ހައުސްގައި މަޑުކުރެވޭނީ 48 ގަޑިއިރަށެވެ. އެހެން ކަމުން ގެސްޓު ހައުސްތައް ހިންގަމުންދަނީ ގެއްލުމުގައި ކަން ފާހަގަކުރައްވާ މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، އުއްމީދު ކުރައްވަނީ ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވާލުމާއި އެކު ގިނަ ބުކިންތަކެއް ލިބިގެން ދިޔުން ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވާލެވޭނީ ޑިސެމްބަރު މަހު ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރަށްރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް 22 އަތޮޅެއްގެ 91 ގެސްޓު ހައުސް ހުޅުވަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުއްދަދީފައެވެ.

އެ ރަށްތަކަކީ ނ. ފޮއްދޫ، ބ. ދަރަވަންދޫ، ބ. ކިނޮޅަސް، ބ. ކިނޮޅަސް، ބ. ކަމަދޫ، ކ. ގާފަރު، ކ. ގުޅި، ކ. ހިންމަފުށި، ކ. ހުރާ، ކ. މާފުށި، ތ. ތުލުސްދޫ، އއ. މަތިވެރި، އއ. ރަސްދޫ، އއ. ތޮއްޑޫ، އއ. އުކުޅަސް، އދ. ދިގުރަށް، ވ. ފުލިދޫ، ވ. ކެޔޮދޫ، ވ. ތިނަދޫ ،ޏ. ފުވައްމުލައް އަދި ސ. ފޭދޫ ގެ އިތުރުން ސ. މަރަދޫ ފޭދޫ އެވެ.

ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ހާއްސަ ގައިޑްލައިންއާ އެކުއެވެ.

އެ ގައިޑްލައިން ގައި ރަށްރަށަށް ގޮސް އުޅޭ ފަތުރުވެރިންނާއި އެ ރަށް ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހާއްސަ އުސޫލެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. ފަތުރުވެރިންނަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށް ދިއުން މަނާ ވާނެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ގޮސް އުޅޭ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ތަކުން ހިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތް ދޭނެ ވަކި އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް އުސޫލުގައި ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.