އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ފަތުރުވެރިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުން

ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އެންމެ 0.25 އިންސައްތަ

  • ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަށް ރާއްޖެ އައީ 59,105 ފަތުރުވެރިން
  • މިވަގުތު 0.7 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދޭ
  • ބަލިޖެހުނު 0.18 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 14:09 | 2,404

ރާއްޖެ އައި ފަތުުރުވެރިންތަކެއް ވީއައިއޭގައި - ސަން އޮންލައިން

ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން އެއް އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ހާމަކޮށްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަށް ރާއްޖެ އައި 59,105 ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ އެންމެ 0.25 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިންނެވެ. މި ވަގުތު އޭގެ ތެރެއިން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނީ 0.7 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ވަކިވަކި މަސްތަކަށް ބަލާއިރު، ޖުލައި މަހު ރާއްޖެ އައި 1,752 ފަތުރުވެރިންގެ 0.06 އިންސައްތަ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ އައި 7,628 ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 0.26 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ މަހު އައި 9,538 ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން 0.36 ފަތުރުވެރިން ޕޮޒިޓިވްވި އިރު، އޮކްޓޫބަރ މަހު ރާއްޖެ އައި 21,515 ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 0.26 އިންސައްތަ ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 16,982 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ އިރު، މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވަނީ 0.23 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖެއިން ފެންނަ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދާއި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަމާލުވުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން 12،546 މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާއިރު، 11،497 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. މިވަގުތު 997 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާހޯދަމުންދާ އިރު، 80 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.