ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ސިނޯވެކް ކޮވިޑް ވެކްސިން

ސިނޯވެކްގެ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރެއަލްގެ ނަތީޖާތައް ޑިސެމްބަރ މަހު ލިބޭނެ

  • ޕްރިލިމިނަރީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެ ވެކްސިންއިން ދިފާއީ ނިޒާމުގައި ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އެންޓިބޮޑީސް އުފައްދާ
  • ސިނޯވެކުން އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރެއަލްތައް ކުރިޔަށްދަނީ ބްރެޒިލް، އިންޑޮނޭޝިޔާ އަދި ތުރުކީ ގައި

ކ. މާލެ | 20 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 21:26 | 4,725

ސިނޯވެކުން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިން ޕެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ - ރޮއިޓަރސް

ޗައިނާގެ ސިނޯވެކް ބައޯޓެކުން ކޮވިޑް-19 އަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރެއަލްގެ ނަތީޖާ ޑިސެމްބަރ މަހު ލިބޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ސިނޯވެކުން އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރެއަލްތައް ކުރިޔަށްދަނީ ބްރެޒިލް، އިންޑޮނޭޝިޔާ އަދި ތުރުކީ ގައެވެ. މިވެކްސިންގެ ޓްރެއަލްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފޭސް އިން ފެށިގެން މެދާ ހަމައަށް ހުރި ޑާޓާތަކުގެ ނަތީޖާ މިހަފްތާ ވަނީ ނިކުމެފައެވެ.

މި ޕްރިލިމިނަރީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެ ވެކްސިންއިން ދިފާއީ ނިޒާމުގައި ވައިރަސް އާ ދެކޮޅަށް އެންޓިބޮޑީސް އުފައްދައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވައިރަސް ޖެހިފައި ރަނގަޅުވެފައި ތިބި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް އެންޓިބޮޑީސް އުފައްދާ މިންވަރު ވައިރަސް ނުޖެހޭ މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރު ކަމަށް ނަތީޖާތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

ސިނޯވެކުގެ ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ ވެއިނިންގ މެންގް ވިދާޅުވީ ފޭސް ތިނެއްގެ ޓްރެއަލް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިޔަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި އަންނަ މަހު މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޓްރެއަލްތަކުގެ ޑާޓާތައް ލިބޭވަރުވާނެކަމަށް ވެއިނިންގ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފައިޒަރ އާއި ބައޯއެންޓެކް ވެކްސިން ޑާޓާތަކުން ވަނީ އެ ވެކްސިންތައް 90 އިންސައްތަ ކާމިޔާބުކަން ހާމަވެފައިވާއިރު، އެ ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ޔޫރަޕް އަދި އެމެރިކާގައި އެ ވެކްސިން އެމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ސިނޯވެކުން ކޮވިޑަށް އުފައްދަމުން އަންނަ ވެކްސިން ކުރިޔަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ބްރެޒިލް އަދި އިންޑޮނޭޝިޔާގައި ބޭނުންކުރުމަށް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ވެއިނިންގ ވިދާޅުވީ އެކި ކުންފުނިތަކާއެކު ވެކްސިންގެ އިތުރު ޑޯޒްތައް އުފެއްދުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް އަންނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަވެ އަވަހަށް ވެކްސިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަމަށް ވެއިނިންގ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.