ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ރަޝިއާގެ އަޒުރު އެއަރގެ ދަތުރުތައް

ރަޝިއާގެ އަޒުރު އެއަރ އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

  • މިއީ ރަޝީއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ދެވަނަ އެއަރލައިން
  • ނޮވެމްބަރުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ފަށާނެ

ކ. މާލެ | 18 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 12:57 | 3,458

ރަޝިއާގެ އަޒުރު އެއަރ - ރޮއިޓަރސް

ރަޝިއަން ޗާރޓާރ އެއަރލައިން އަޒުރު އެއަރއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން މި ނޮވެމްބަރުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއަރލައިންގެ ބޮއިން-777 މަރުކާގެ ފްލައިޓްތައް ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓްކުރާނެއެވެ.

ރަޝިއާގެ އެއިރޯފްލޮޓްއިން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ބާއްވަމުން ކަމަށްވާއިރު، އަޒުރު އެއަރ އަކީ ރަޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ދެވަނަ އެއަރލައިންއެވެ.

ފްލައިޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އޯޓަމް-ވިންޓަރ ސީޒަނުގައި ހަފްތާއަކު އެއް ދުވަހުއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އަޒުރު އެއަރ އިން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މޮސްކޯއާއި މާލެއާއި ދެމެދު ހަފްތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފްލައިޓެއް ބޭއްވުމަށް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޒުރު އެއަރ އިން މި ވަގުތު ދަތުރުކުރަމުންދަނީ ތުރުކީ، ކިއުބާ އަދި ޓެންޒޭނިއާ އަށެވެ.

ރަޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވްތޯ ބަލަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ފުރުމުގެ 96 ގަޑިއިރުކުރިން ޓެސްޓްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެއަރލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއި އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަނީ ޒިޔާރަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އެއަރލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަންނަނީ ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.