ބުދަ 19 ޖޫން 2019
03 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ވިޔަފާރި - އެސްޓީއޯ

ސުޕަމާޓް ރަމަޟާން ބާޒާރު ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ތަކާއެކު ފަށައިފި

  • އެއްވަނައަށް 25000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު ހޮވާލެވޭ އެއް ނަސީބު ވެރިއަކަށް 400 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 24 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 13:56 4,768

ސުޕަރމާޓް ރަމަޟާން ބާޒާރު ފެށުމުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެސްޓީއޯ އިން ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްސަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ބާޒާރު ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ތަކާއެކު އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުގައި ފަށައިފިއެވެ.

 

 

އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯ ގެ ސީނިއަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ފާތިމަތު އާޝާން އެވެ.

 

 

 

މިޕްރޮމޯޝަންގައި ޙާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބިގެންދާއިރު، ކަސްޓަމަރުން އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ކުރައްވާ -300 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

 

 

އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މިޕްރޮމޯޝަންގައި އެއްވަނަ، ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައައް ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް 1 އަހަރު  ދުވަހުގެ މުއްދަތައް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓުން ވިޔަފާރިކުރެއްވޭނެ ވައުޗަރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

 

 

އެގޮތުން ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގައި އެއްވަނައަށް 25000 ރުފިޔާ، ދެވަނަ އަށް 15000 ރުފިޔާ އަދި ތިންވަނަ އަށް 12000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް މި ވައުޗަރު ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

 

އަދި ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު ހޮވާލެވޭ އެއް ނަސީބު ވެރިއަކަށް 400 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، އެވައުޗަރު، ރަމަޟާން ބާޒާރު ނިމެންދެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ.

 

 

 

އެސްޓީއޯގެ ސީނިއާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ފާތިމަތު އާޝާން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުވެސް މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހާދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ވިއްކާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ރަމަޟާން މަހު އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާ ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި ވަރަށް އަވަހަށް ބާޒާރަށް ނެރޭނަކަމަށްވެސް އާޝާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް