ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
'ބްލެކް ޓްރެފްލް' ރެސްޓޯރަންޓް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު މަޝްރޫމަށް ހާއްސަ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުމާލޭގައި!

  • މިއީ ވަރަށް އުނދަގުލުން ހެއްދޭ މަޝްރޫމެއް

ކ. މާލެ | 15 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 18:34 | 27,487

'ބްލެކް ޓްރެފްލް' ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ހަލްފާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު މަޝްރޫމަށް ޚާއްސަ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

'ބްލެކް ޓްރެފްލް' ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މި ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރުއެވެ.

މި ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވައިދެއްވާ ވާހަކަދައްކަަމުން އަމްރު ވިދާޅުވީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ އަހަމިއްޔަތުކަން މިކަމުންވެސް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި އެސްއެމްއީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކުން ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ނުހަނު ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު ވާނީ ވެސް އެރަށެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެ ޤަައުމެއްގެ ތެރޭގައި ފާއިސާ ދައުރުވެގެން ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރުއާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

'ބްލެކް ޓްރެފްލް' ރެސްޓޯރަންޓް

ބްލެކް ޓްރަފްލްއަކީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ބާވަތެވެ. މިއީ ތަފާތު ފްލޭވާރއެއްގެ ރަހައެއް އެކުލެވޭ އެއްޗަކަށްވާއިރު، މެނޫގައި ވެސް ޓްރަފްލްއަށް ހާއްސަ ޑިޝްތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

ބްލެކް ޓްރަފްލް މަޝްހޫރު ވެފައި ވަނީ މިއީ ވަރަށް އުނދަގުލުން ހެއްދޭ މަޝްރޫމަކަށްވެފައި މަޝްރޫމުގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ރަހަ މީރު މަޝްރޫމަކީ ބްލެކް ޓްރަފްލްއަށް ވުމުންނެވެ.

މި ރެސްޓޯރަންޓުން ޑްރިންކަށް ހާއްސަ ތަފާތު ގިނަ މޮކްޓެއިލްގެ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެވޯޑް ވިނިން ބަރޑެންޓަރއެއްގެ ހާއްސަ ރެސިޕީއަކަށް ތައްޔާރުކުރާ ބުއިންތަކަށްވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ކަމަނަ، އޭންޖެލް އަދި ޑާރކްނައިޓް ހިމެނެއެވެ.

މީރު ރަހަތަކާއި އެކު އާއިލާތަކާއި، ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭ މެރެތަން ޝޮޕް ކައިރީ ހުޅުވި 'ބްލެކް ޓްރެފްލް' އަކީ އަލިފުށީގައި ހުންނަ ޕެޕިނޯ ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގަމުން އަންނަ މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުން ހުޅުވި ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.