ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ލަަންކާގައި ކޮވިޑް 19 ކޭސްތައް އިތުރުވުން

މިނުވަންގޮޑާ އަދި ޕެލިޔަގޮޑާ ކްލަސްޓާއާއި ގުޅުންހުރި 23 ޑިސްޓްރިކްޓަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

  • މި ކްލަސްޓާ އާ ގުޅިގެން 5731 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި
  • މިހާތަނަށް 9619 މީހަކު ވަނީ ލަންކާއިން ޕޮޒިޓިވެ ވެފައި

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 22:01 | 5,621

ސްރީލަންކާގެ މަގެއްމަތި - ޗެނަލް ނިއުސް އޭޝިއާ

ލަންކާގައި އެންމެ ފަހުން ކޮވިޑް-19 ކޭސް ފެނުނު މިނުވަންގޮޑާ އާއި ޕެލިޔަގޮޑާ ކްލަސްޓާ އާއި ގުޅުންހުރި 23 ޑިސްޓްރިކްޓަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މިނުވަންގޮޑާ އަދި ޕެލިޔަގޮޑާގެ މަސް މާރުކޭޓުން ފެނުނު ކްލަސްޓާއާއި ގުޅުންހުރި 5731 އަށް މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ދަ ނެޝަނަލް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ފޯ ދަ ޕްރިވެންޝަން އޮފް ކޮވިޑް-19 (އެންއޯސީޕީސީ) އިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ ގަމްޕަހަ އަދި ކޮލޮމްބޯ ޑިސްޓްރިކްޓުންނެވެ.

މިހާތަނަށް މި 23 ޑިސްޓްރިކްޓުން 5097 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެެވެ. ކަރަންޓީން ސެންޓަރު ތަކުގައި ތިބި 634 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށްވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. ލަންކާއިން މީހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 9619 އަށް އަރާފައެވެ.

އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 5458 ކޭސްއެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދަކީ 4142 އެވެ. އެގަމުން މިހާތަނަށް 19 މީހަކު ވަނީ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.