އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މާނިއު އިސްވެ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުން

އެންއައިސީގެ ކުރީގެ ރައީސް މާނިއު އިސްވެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ

  • ތިން މަސް ތެރޭގައި 3000 މެމްބަރުން ހަމަކުރަން ޖެހޭ
  • އީސީގެ ދަފްތަރުގައި ނުވަ ޕާޓީއެއް ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި
  • އެންމެ މެމްބަރުން ގިނައީ އެމްޑީޕީ ގައި

ކ. މާލެ | 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 13:42 | 3,664

އެންއައިސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔޫސުފް މާނިއު އަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ތެރެއިން - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ނެޝަނަލް އިންޓަގްރީޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދު އިސްވެ ހުންނަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް އުފެއްދެވުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ދީފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އީސީން، މާނިއު އަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ނެޝަނަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ކޮންގްރެސްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށެވެ. އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި އެކު، 3،000 މެމްބަރުން ހަމަކުރަން ޖެހެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ތިން މަސް ދުވަސް ލިބެއެވެ.

''ރާއްޖެ.އެމްވީ'' އާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާނިއު ވިދާޅުވީ، ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ދިއުމާއި އެކު އިތުރަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފައްޓަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށް މާނިއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އީސީގައި 10 ޕާޓީއެއް ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ. އެއީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރްޕީ)، އަދާލަތު ޕާޓީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރަޓިކްސް (އެމްޓީޑީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްއެލްއެސްޑީޕީ)، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)، އެމްޑީއޭ, ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް ޕާޓީ (ޕީއެންސީ) ގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައި އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް(އެމްއާރްއެމް) އެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައިވާ ގޮތުން އެއް ޕާޓީއަކަށް އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގައެވެ. އެ ޕާޓީގައި 52،952 މެމްބަރަކު ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ވެފައެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގައެވެ. އެ ޕާޓީ ގައި 37،144 މެމްބަރުން ވަނީ ރަޖިސްޓްރީވެފައެވެ. 13،825 މެމްބަރުންނާއެކު އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވަނީ ޖޫމްހޫރީ ޕާޓީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.