އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރާއްޖެެއަށް އަންނަ މީހުންގެ

ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން 50،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފި

  • މިހާތަނަށް 53،050 މީހުން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި
  • ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 09:12 | 3,888

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދު ކޮށްފައި އޮތުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކަކާއި އެކު - އެމްއޭސީއެލް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން 50،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ.

ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާން ޑޮކްޓަރ ނަޒްލާ ވަނީ ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލު ފަހުން މިހާތަނަށް 53،050 މީހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އައިސްފައި ވަނީ އެމިރޭޓްސް އެއަރލައިނުން ކަމަށް ހާމަ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 13،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ އެއަރލައިންގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިރު، އެމިރޭޓްސްއިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް 160 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަތުރުކޮށްފައެވެ.

އެމިރޭޓްސްގެ އިތުރުން، އިތުރު 10 އެއަރލައިނަކުން މިހާރު ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވާ އިރު، ނޮވެމްބަރ މަސް ނިމޭއިރަށް ރާއްޖެ އަށް 18 އެއަރލައިނުން ދަތުރު ކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެފެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން 30،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.