ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

އިންޓާރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރި 22 ފަރާތަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިފި

  • ބައިވެރިންވަނީ ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގައި 6 ހަފްތާ މަސައްކަތް ކޮށްފައި
  • 10 ޖާގައަށް އިންޓަރންޝިޕްއަށް ހުޅުވާލެވުނުއިރު 36 ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި
  • މި ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ބައިވެރިނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެ، ކޮލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ: މައުސޫމް

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 18:29 | 5,552

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް - އާކައިވް

އިންޓާރންޝިޕް ފުރިހަމަކުރި 22 ފަރާތަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 10ގައި ހުޅުވާލި އިންޓާރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިން އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައިވާ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގައި 6 ހަފްތާ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް ޝައުޤުވެރިވާ ޑިޕާރޓްމަންޓެއްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކުރިއަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ހުޅުވާލި މި އިންޓަރންޝިޕްއަކީ އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ނުލިބޭގޮތަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތެކެވެ.

ޖުމްލަ 10 ޖާގައަށް އިންޓަރންޝިޕްއަށް ހުޅުވާލެވުނުއިރު 36 ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން، ޕްރޮގްރާމަށް ލިބުނު ތަރުޙީބާއި ގުޅިގެން 31 ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު 26 ފަރާތަކަށް އިންޓާރންޝިޕް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެފުރުޞަތު ދީފައިވާއިރު، ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އެހެން ދާއިރާތަކުން ލިބުން ފަދަ ސަބަބުތަކާއި އެކު މީގެ ތެރެއިން 4 ފަރާތަކުން އިންޓަރންޝިޕް ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށެވެ.

އެއާއި އެކު، 22 ބައިވެރިންނާއިއެކު އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާލާފައިވާއިރު، ހަފްތާއަކު ޖުމްލަ 10 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި އިންޓާރންޝިޕްގައި ކޮންމެ އިންޓާރން އަކަށް އެހީތެރިވުމަށް މެންޓަރ އެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ އިސްމުވައްޒަފެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައިެވެ.

އިންޓަރންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި 25 އޮކްޓޯބަރުގައި ނިމުމާއިއެކު، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، ޑރ، ޢަބްދުﷲ މަޢުސޫމްވަނީ ބައިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ އެފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން ބައިވެރިނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެ، ކޮލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްލޭސްމަންޓް ހޯދުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނޭ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.