އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ

ޖޭއެސްސީގެ ފޯމޭޝަނާ ގުޅޭ ބިލުގެ މަސައްކަތް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

  • ފްލާސްވުމާ އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ
  • ބިލަށް ބަހުސްކޮށް ނިމިއްޖެނަމަ މި ބިލުތައް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އަހާނެ

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 23:46 | 1,925

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) - ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ފޯމޭޝަން ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހުގެ ބިލު އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ދެ ބިލެއްގެ މަސައްކަތް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ޖޭއެސްސީގެ ފޯމޭޝަނާ ގުޅޭ ބިލާ ފުވައްމުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އިފްލާސްވުމާ އިފްލާސްކުރުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި ދެ ބިލަށް ބަހުސްކޮށް ނިމިއްޖެނަމަ މި ބިލުތައް ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އަހާ، ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފޮނުވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓު ހުށައަޅާ، ރިޕޯޓުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ރިޕޯޓަކީ 2013 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ދައުލަތް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި އެދަރަނި ބެހެއްޓިފައިވާ ގޮތާއި އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރުގައި އެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޖާގަ ދޭނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.