އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ހެނބަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުން

ހެނބަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމަކާ ގާތަށް

  • މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ 93 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި
  • މި މަޝްރޫއު ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 23 ޖޫން 2019 ގައި

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 14:23 | 2,354

ހެނބަދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - އެމްޓީސީސީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލު ކޮށްގެން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ނ. ހެނބަދޫ ބަނދަރުގެ ބޮޑުބައި ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ހެނބަދޫ ބަނދަރު ފުޅާކޮށް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ 93 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ޕޭވްމަންޓް ސަރަހައްދުގެ ކޮންކްރީޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ 60 އިންސައްތައާއި ރިވެޓްމެންޓް އެޅުމުގެ 12 އިންސައްތަ ވެސް މިހާރު ނިމިފައި ކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 44616 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ފަޅު ފުންކުރުމާއި 1،000 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި 86 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތްތައް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީއާ މި މަޝްރޫއު ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 23 ޖޫން 2019 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.