އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރޫޓްގެ ފައިސާ ފޭރުން

4.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރެން އުޅުނު މީހުން ޖެހީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭއެއް ނޫން، ބޮޑީ ސްޕްރޭ!

  • ފޭރެން މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ތިބީ ހެލްމެޓް އަޅާފަ
  • އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމެއް ފުލުހުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
  • ބޭންކް އޮފް ސިލޯން އިމާރާތުން ނުކުތް ސެކިއުރިޓީގާޑު ފޭރޭ މީހުންގެ އަތުން ފޮށިގަނޑު އަތުލި

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 13:24 | 42,150

ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާގެ ވީޑިއޯގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް - ރާއްޖެއެމްވީ

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ރޫޓް ކުންފުނިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ޖަމާ ކުރަން ގެންދިޔަ 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރެން މަސައްކަތް ކުރި މީހުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުގެ ލޮލަށް ޖަހާފައި ވަނީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ނޫން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާގެ ވީޑިއޯ މީސްމީޑިއާގައި ވައިރަލްވެފައިވާ އިރު، ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑީއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ވޭނެއް ގޮސް ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ކައިރިއަށް މަޑުކޮށްލާތަނުން ދެ ސައިކަލެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ގޮސް ވޭނުން ބާލަން އުޅުން ފޮށިގަނޑު ފޭރި ގަންނަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ފޭރެން މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ތިބީ ހެލްމެޓް އަޅާފައެވެ.

ވޭން ކައިރި ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު އެމީހުން އެ ފައިސާ ފޮށި ނެގީ ވޭން ތެރޭ އިން އަންހެނަކު އެ ވޭނުން ނެރެފައެވެ. އަދި އެ އަންހެން މީހާއާ ދިމާއަށް އެއްޗެއް ސްޕްރޭ ކުރާ މަންޒަރު ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ. އެއަށް ފަހު، ފޮށިގަނޑު ނަގައިގެން ގެންދަން އުޅެނިކޮށް އެމީހާ ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ބޭންކް އޮފް ސިލޯން އިމާރާތުން ނުކުތް ސެކިއުރިޓީ ގާޑު ފޭރޭ މީހުންގެ އަތުން ފޮށިގަނޑު އަތުލާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އެހިސާބުން އެއީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ކަމަށް އަޑުފެތުރެން ފަށާފައިވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރޫޓްގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ، ފޭރެން އުޅުނު މީހުން މުވައްޒަފުގެ ލޮލަށް ޖެހީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އާދައިގެ ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފޮށިގަނޑުގައި 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ކުންފުނިން ބުނީ، ފޭރުމުގެ އެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ޙައްޤު ކަމަށެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯން އިމާރާތުން ނުކުތް ސެކިއުރިޓީ ގާޑުގެ ވާހަކަ ކުންފުނިން ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމެއް ފުލުހުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ކުންފުންޏަށް ވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ރޫޓްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މި މައްސަލަ ތަހުޤީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.