އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޝީޝެލްގެ އިންތިހާބު

ޝީޝެލްސްގެ ރައީސާއި، ނައީބް ރައީސްއަށް ރައީސް ސޯލިހު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

  • ނައިބްރައީސް އަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ އަހުމަދު އަފީފް
  • 74،000 މީހުން ވޯޓުލި

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 16:28 | 3,389

ޝީޝެލްގެ އައު ނައިބް ރައީސް (ކ) އާއި ރައީސް (ވ) - ޓީއާރްޓީ ވާރލްޑް

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އޮންނަ ޖަޒީރާ ގައުމެއް ކަމަށްވާ، ސީޝެލްސްގެ ރައީސް އަދި ނައިބް ރައީސްއަށް އަލަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންނެވީ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ޝީޝެލްސްގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި، އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ވާވެލް ރަމްކަލަވަންއެވެ. އަދި ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންނެވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގައި ދެކުނު ހަތަރު އަތޮޅު ގުޅިގެން ވަކި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއާ ވަކިވެގަނެގެން އުފެއްދި އެކުވެރި ސުވައިދީބު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަފީފްގެ ދަރިކަލުން، އަހުމަދު އަފީފް އެވެ.

ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުއްވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ރާއްޖެއާ ޝީޝެލްސްއާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެގެން ދާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ސީޝެލްސްގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާއްވާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 22 އިން 24 އަށެވެ. 74،000 މީހުން ވޯޓުލި އިންތިހާބު އިދިކޮޅުން ވާދަ ކުރެއްވި ވެވެލް ރަމްކަލަަވަންގެ ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ވޯޓުލީ މީހުންގެ 54.9 އިންސައްތަ އިންނެވެ. މިއީ ޝީޝެލްސްގެ އިންތިހާބުގައި ރަމްކަލަވްން ވާދަކުރެއްވި ހަވަނަ ފަހަރެެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވީ 193 ވޯޓުގެ ފަރަގުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.