ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ރާއްޖެ އަންނަ އެއަރލައިންތައް

ނޮވެމްބަރު މަސް ނިމޭއިރު ރާއްޖެއަށް 18 އެއަރލައިނަކުން ދަތުރުކުރާނެ

  • މި 18 އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއާއި ދުނިޔެއާއި ގުޅުވާލަދޭނެ
  • ފަތުރުވެރިންނަށް ސްޕްލިޓް ސްޓޭގެ ހުއްދަވަނީ ދީފައި

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 08:58 | 3,953

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި މަތިންދާބޯޓުތައް ޕާކުކޮށްފައި - ވެލާނާ އެއާޕޯޓް

މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް 18 އެއަރލައިނަކުން ދަތުރުކުރާނެ ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. މައުސޫމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް ރާއްޖެއަށް 12 އެއަރލައިނަކުން ދަތުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް 18 އެއަރލައިނަކުން މުޅި ދުނިޔެއާއި ރާއްޖެ ގުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންނަށް 2 ތަނެއްގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އަންނަ ފަތުރުވެރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އަންނަ ތަން ނޫން އެހެން ތަންތަނަށް ދެވޭގޮތަށް "ސްޕްލިޓް ސްޓޭ" ހުއްދަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިހާރުވަނީ ދީފައެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފަތުރުވެރިންނަށް ޙިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފެސިލިޓީތަކަކަށް މިހާރު ސްޕްލިޓް ސްޓޭ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިންނަށް ހޮޓެލް، ގެސްޓްހައުސް އަދި ސަފާރީއަށް ވެސް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ސްޕްލިޓް ސްޓޭއާއި ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންއަށް އަމަލުކޮށް ކުރިއާލާ ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިންނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، 96 ގަޑިއިރު ނުވާ ކޮވިޑް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފައި ވެއެވެ. ކުރިން ފަތުރުވެރިން ހުށައަޅަންޖެހޭ ޕީސީއާރް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާގެ ވެލިޑިޓީ ވަގުތަކީ 72 ގަޑިއިރެވެ.

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން މިހާތަނަށް 31,000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެއެވެ. ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލުމުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރީ 1752 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ޖެހިގެން އައި އޮގަސްޓް މަހު 7628 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ އިރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މި އަދަދު ވަނީ 9538 ފަތުރުވެރިންނަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އިމްގްރޭޝަނުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާ އިރު މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަކީ 8350 އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައި ވަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަކީ 2308 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.