ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކްލަސްޓަރ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ފެނުނު ބިދޭސީ ކްލަސްޓަރގެ ކޭސްތައް 72 އަށް

  • ބުދަ ދުވަހު އެތަނުން ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި 60 ސާމްޕަލް ނެގުނުއިރު އެތަނުން 32 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ
  • ހުކުރު ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 04:16 | 4,716

ހުޅުމާލެ ފޭސް ޓޫ - މުހައްމަދު ފަޒީން

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މަސަައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީން ތަކެއް ތިބި ތަނަކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 72 އަށް އަރައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ވިދާޅުވީ މިއީ ވޭތުވެ ދިޔަ ހަފްތާގައި ފެނުނު ކޭސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނުން މިހާރު ވަދެނިކުމެ ނޫޅެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު އެތަނުން ރޭންޑަމް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި 60 ސާމްޕަލް ނެގުނު އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 32 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 4 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 2 މީހަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނު ފެށި އިރު، މި ބަލި ގިނައިން ފެނުނީ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިންނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ތޮއް ޖެހިގެން ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ތަންތަނުގައި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

އެއާއެކު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެމީހުންނަށް އެތަންތަނުން ނުނިކުމެވޭނެ ގޮތަށް ބަންދު ކޮށް، ބައެއް ބިދޭސީން އެއަށްވުރެ ރައްކާތެރި ތަންތަނަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ބިދޭސީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ވަކިން އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްތަކެއް ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން ގުޅީފަޅުގައި ވެސް ސަރުކާރުން ގާއިމު ކުރިއެވެ.

ލޮކްޑައުންއަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު އިތުރުވިއެވެ. ނަމަވެސް މި ފަހަކުން އަނެއްކާ ވެސް ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.