އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގެ ހާލަތު

އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، އެމެރިކާގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސް ވެއްޖެ!

  • އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލުން އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ގައި
  • މިހާރު އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 35 އިންސައްތަ އިތުރު
  • ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ އެނދުތައް ފުރެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:41 | 3,632

އެމެރިކާއަކީ ހަލުވި ކަމާއި އެކު މި ބަލި ފެތުރޭ އެއް ގައުމު - ރޮއިޓަރސް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާން 9 ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ކޮވިޑް-19 ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހަކީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި އެމެރިކާއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް މި ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރެވުނު ދުވަހެވެ.

ތަފާސް ބަލަހައްޓާ ވޯލްޑްމީޓަރސް.ކޮމް އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ހުކުރުދުވަހު އެމެރިކާ 81،210 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މި އަދަދާ އެކު އެ ގައުމުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދުވަނީ އަށް މިލިއަނަށް އަރާފައެވެ. ކުރިން އެމެރިކާގައި އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެދުވަހު 77،362 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދާއިރު ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފަހު ބަހުސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ވަނީ އިތުރު ލޮކްޑައުނަކަށް ގޮސްގެން ވިޔަސް ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ އެ ކަންކަމާ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުން އަންނައިރު އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ޖާގަތައް ވެސް އަންނަނީ މިހާރު ފުރެމުންނެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީގެ 90 އިންސައްތަ ވަނީ ފުރިފައެވެ. އެގޮތުން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅާ އަޅާ ބަލާއިރު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދަށް ވުރެ މިހާރު އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 35 އިންސައްތަ އިތުރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.