އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ދިވެހި ހާރިޖިއްޔާ

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި ޙާރިޖިއްޔާއަށް އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް

  • ޕޮމްޕެއޯ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަން އިއުލާނުކުރުން
  • ޔޫ.އެން ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރއަށް ފަނޑިޔާރު ޝުޖޫން އިންތިހާބުވުން
  • އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސޭފް ލިސްޓަށް ރާއްޖެ އިތުރު ކުރެވުން

ކ. މާލެ | 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:12 | 4,743

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ އަދި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުން ބަލައިގަންނަ އިހްތިރާމްކުރާ ސިޔާސަތެކެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙްގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅެނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ، ޤައުމުތަކުން ބަލައިގަންނަ ސިޔާސަތެއްކަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާއަށް ބަލާލާއިރު ވެސް ދިވެހި ހާރިޖިއްޔާއަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކަލް އާރް. ޕޮމްޕެއޯ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާރިޖިއްޔާއިން އިއުލާނު ކުރުމަކީ ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅަކީ 1992 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ އޭރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޭމްސް އެޑިސަން ބޭކަރ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ދަތުރަށްވާ އިރު މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ފަހުން ރާއްޖެއާއި އެމެރިކާއާއި އޮންނަ ގުޅުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު

މީގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު ޔޫއެން ސަބްކޮމިޓީ އޮން ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗަރއަށް ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބު ވުން ވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މިިނިސްޓްރީން ބުނީ ޝުޖޫން މި ކޮމިޓީއަށް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަންގެ މުވައްޒަފުން މިދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހު ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުން ވެސް ދޭހަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް އިސްކަންދޭ މިންވަރެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގަ އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވުނު ޚަބަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދާ މީހުން ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް، އެގައުމުގެ ސޭފް ލިސްޓަށް ރާއްޖެ އިތުރު ކުރެވުނު ޚަބަރުކަން ޔަގީނެވެ. މި ލިސްޓަށް ރާއްޖެ އިތުރު ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި ވާއިރު މީގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރު ވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.