ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ފިޓްޒޯން

އަނެއްކާވެސް ފިޓްޒޯންގެ ގްރޫޕް ފިޓްނަސް ކްލާސްތަކެއް، މުޅިން ހިލޭ

  • ކްލާސްތައް ކުރިއަށްދާނީ 30 އޮކްޓޯބަރގެ ނަިޔަލަށް
  • ތުއްތު ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކްލާސްތަކެއް އަންނަ މަހު 1ގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 22:00 | 8,121

ފިޓްޒޯން - ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފިޓްޒޯނުން އަނެއްކާވެސް ގްރޫޕް ފިޓްނަސް ހިލޭ ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ފިޓްޒޯނުން ބުނީ މި ކްލާސްތައް މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފިޓްޒޯންގެ މެނޭޖަރު ރިޔާޒް ބުނީ މި ކްލާސްތަކަކީ ލިމިޑެޓް ސްލޮޓްތަކެއްގައި ހިންގާ ކްލާސްތަކެއް ކަމަށް ވުމުން، ކުރީ ބައިގައި ކްލާސްތަކަށް ބުކިންގ ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހިލޭ ކްލާސްތަކުގެ މަޤްސަދަކީ އާންމުންނަށް ފިޓްޒޯނުން ކުރިއަށްގެންދާ ކްލާސްތަކުގެ އަޖުމަ ބާލަލުމުގެ ފުުރުސަތު ހުޅުވާލުން ކަމަށެވެ.

ހިލޭ ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކްލާސްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކްލާސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

- ސްޓްރޯންގް ނޭޝަން

- ސްޓްރޯންގް ބައި ޒުންބާ

- ބޮމްބޭ ޖޭމް

- ސްޓްރޯންގް

- ސްޓީލް ޓްރެއިނިންގް

- ސްޓީލް ކޮމްބެޓް

- ސްޓީލް ޓޮނިކް

- ޕައުންޑް

މި ކްލާސްތައް ކުިރއަށް ދާނީ ހުކުުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރޭ 8:00 އިން 9:00 އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭ މިކްސް ފިޓް ކްލާސްތަކެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 7:00 އިން 8:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފިޓްޒޯނުން ވަނީ ތުއްތު ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް އަންނަ މަހު 1 އިން ފެށިގެން ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައެވެ. މި ކްލާސްތަކުގައި 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7613079 އަދި 9962030 އަށް ކުޅުމަށް ފިޓްޒޯނުން އެދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.