ފިޓްޒޯން
އަނެއްކާވެސް ފިޓްޒޯންގެ ގްރޫޕް ފިޓްނަސް ކްލާސްތަކެއް، މުޅިން ހިލޭ
 
ތުއްތު ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކްލާސްތަކެއް އަންނަ މަހު 1ގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
ކްލާސްތައް ކުރިއަށްދާނީ 30 އޮކްޓޯބަރގެ ނަިޔަލަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކ. މާލެ |
ފިޓްޒޯން
ރިޒުނާ ޒަރީރު

ފިޓްޒޯނުން އަނެއްކާވެސް ގްރޫޕް ފިޓްނަސް ހިލޭ ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ފިޓްޒޯނުން ބުނީ މި ކްލާސްތައް މި ހިނގާ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފިޓްޒޯންގެ މެނޭޖަރު ރިޔާޒް ބުނީ މި ކްލާސްތަކަކީ ލިމިޑެޓް ސްލޮޓްތަކެއްގައި ހިންގާ ކްލާސްތަކެއް ކަމަށް ވުމުން، ކުރީ ބައިގައި ކްލާސްތަކަށް ބުކިންގ ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހިލޭ ކްލާސްތަކުގެ މަޤްސަދަކީ އާންމުންނަށް ފިޓްޒޯނުން ކުރިއަށްގެންދާ ކްލާސްތަކުގެ އަޖުމަ ބާލަލުމުގެ ފުުރުސަތު ހުޅުވާލުން ކަމަށެވެ.

ހިލޭ ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކްލާސްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކްލާސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

- ސްޓްރޯންގް ނޭޝަން

- ސްޓްރޯންގް ބައި ޒުންބާ

- ބޮމްބޭ ޖޭމް

- ސްޓްރޯންގް

- ސްޓީލް ޓްރެއިނިންގް

- ސްޓީލް ކޮމްބެޓް

- ސްޓީލް ޓޮނިކް

- ޕައުންޑް

މި ކްލާސްތައް ކުިރއަށް ދާނީ ހުކުުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރޭ 8:00 އިން 9:00 އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭ މިކްސް ފިޓް ކްލާސްތަކެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ 7:00 އިން 8:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފިޓްޒޯނުން ވަނީ ތުއްތު ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް އަންނަ މަހު 1 އިން ފެށިގެން ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައެވެ. މި ކްލާސްތަކުގައި 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7613079 އަދި 9962030 އަށް ކުޅުމަށް ފިޓްޒޯނުން އެދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
20%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
60%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
20%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
24 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 01:55
ޭއައްރާ
ތީ ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުން ނާސި ކުޅެންދާ ތަނެއް...ފިޓް ޒޯން ތީ ވަރަށް ފޭކް ތަނެއް. ތިތަނަކީ އަންހެން ކުދިން ދާންް ހެޔޮވާވަރު ތަނެއް ނޫން....ޖިމް ވަރަށް ކަޑަ..ގިނަ ރަނގަޅު ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރސް ވަނީ ތިތަން ދޫކޮށް އެހެން ޖިމްތަކަށް ގުޅިފަ..