ހޮނިހިރު 28 ނޮވެންބަރު 2020
02 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ރަސްދޫގައި ފެެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

ރަސްދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  • މި މަޝްރޫއަކީ 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
  • ފެން ޑީސެލިނޭޓް ކުރުުމުގެ 2 ޕްލާންޓް މިހާރުވެސް ރަސްދޫގައި ހުރޭ

ކ. މާލެ | 23 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 15:37 | 2,876

ރަސްދޫގައި ފެންޕްލާންޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރަސްދޫގައި ފެންޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސީވެޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވީ 22 އޮކްޓޯބަރ އެއީ އެކުންފުންޏަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި ތާރީހީ ދުވަހެއްކަމަށެވެ. އެއީ އއ. ރަސްދޫގައި ފެން ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކޮށް ކޮމިޝަން (ޓެސްޓް) ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލެވިފައިވާތީކަމަށް ޝާހް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފެންޕްލާންޓް ކޮމިޝަން ކުރުމުގެ މި ހަރަކާތުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޗެއާޕާސަން އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާގެ އިތުރުން ސްޓެލަކޯގެ ބައެއް ބޭފުޅުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ޝަހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަސްދޫއަކީ ފެން ފަށަލަ ތަގައްޔަރުވެފައިވާ ރަށެށްކަމުން އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބޭކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފެންޕްލާންޓް ޓެސްޓުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވުމާއެކު ދެން ކުރިޔަށްދާނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެތަން އޮޕޮރޭޓް ކުރުމަށް ހަވާލު ކުރާނީ ސްޓެލްކޯއަށް ކަމަށް ޝާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއިން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަޝްރޫއަކީ 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފެން ޕްލާންޓާއެކު ރަށުގައި 6288 މީޓަރުގެ ދިގު ފެން ހޮޅީގެ މައި ނެޓްވޯކެއް އަޅައިފައިވާނޭ ކަމަށާއި އަދި ރަށުގެ 297 ގެއެއްގައި ފެން މީޓަރު ބަހައްޓައި ގެތަކަށް ފެނުގެ ކަނެކްޝަން ވަނީ ގުޅައިދީފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެން ޑީސެލިނޭޓް ކުރުުމުގެ 2 ޕްލާންޓް މިހާރުވެސް ރަސްދޫގައި ހުރެއެވެ. ޝާހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޕްލާންޓް ގާއިމްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ފެނުގެ ޑިމާންޑް ހުރިވަރެއް އިގޭނީ ފެން ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން ކަމަށެވެ.

ވާރޭފެން ރައްކާކުރުމަށްޓަކައި 703 ޓަނުގެ އެއް ތާނގީ އާއި 263 ޓަނުގެ ފެން ރައްކާ ކުރެވޭ އިތުރު ދެ ތާނގީއެއް ބަހައްޓައިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.