ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ބްރިޖް މަޝްރޫއު

މާލެ - ތިލަފުށި ބްރިޖް މަޝްރޫއުއަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

  • މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް
  • ގަޑިއަކީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00
  • 6.695 ކިލޯމީޓަރުގެ ބްރިޖްތަކާ ކޯޒްވޭގެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެޅޭނެ

ކ. މާލެ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 17:54 | 6,771

ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު މަތިން ނަގާފައިވާ ސެޓެލައިޓް - ގޫގްލް އަރތް

މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށި ގުޅުވައިދޭ ބްރިޖު މަޝްރޫއު ނުވަތަ "ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ - މާލެ ޓު ތިލަފުށި ލިންކް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ މަޝްރޫއުއަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބުނފިއެެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގައި 'ޒޫމް' މެދުވެރިކޮށެވެ.

6.695 ކިލޯމީޓަރުގެ ބްރިޖްތަކާ ކޯޒްވޭގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މި މަޝްރޫއު ވެގެން ދާނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއަށެވެ. އެގޮތުން މާލެ، ވިލިނގިލި، ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ގުޅާލުމަށް ޖުމްލަ ތިން ބްރިޖް އެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖު ގުޅާލުމުން ހުޅުމާލެއިން ފެށިގެން ތިލަފުށްޓާ ދެމެދު އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލެވި، ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ.

ބްރިޖަކުން ގުޅާލެވުމުން އެއްގަމު މަގުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ދިއުމާއެކު ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުތަކުން ބަދަލު ކުރެވި މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

ސަރުކާރުން ބުނީ، މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތައް އެކަށޭނެ ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަކަށް ވެފައި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއް ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.