އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ފިޔަވައްޗާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ކޮވިޑް ފެނުން

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހުރިހާ ކުޑަކުދިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު: ޖެންޑާ

  • މި ވަގުތު ފިޔަވަތީގައި ކަރަންޓީނުވެ ތިބި 53 ކުދިން
  • ޕޮޒިޓިވްވީ 19 ކުދިންގެ ހާލު ރަނގަޅު، ގާތުން ބަލަމުން މި ގެންދަނީ

ކ. މާލެ | 19 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 16:35 | 3,566

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތި ހިޔާ - ފިޔަވަތި

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހުރިހާ ކުޑަކުދިންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ޖެންޑާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުން ޖުމްލަ 17 ކުދިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ދެ ކުއްޖަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި ހުރިހާ ކުދިންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް ޖެންޑާއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޖެންޑާއިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ޕޮޒިޓިވްވި 19 ކުދިންގެ ހާލަތު ވަރަށް ގާތުން މޮނީޓަރ ކުރަމުން ގެންދާކަމަށެވެ. އަދި މި ވަގުތު ފިޔަވަތީގައި ކަރަންޓީނުވެ ތިބި 53 ކުދިންގެ ހާލަތާއި ކަންތައްތައް ވެސް ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުކުރު ދުވަހު ހދ. ނޮޅިވަރަމްއިން ވެސް އެއް އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. މި ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށާއި އަދި ހުން ފަދަ ކޮވިޑްގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް އެ ކުއްޖާ ފަރާތުން ނުފެންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.