ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކޮވިޑް-19

ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން 1676 ގެ ހިދުމަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފަ: އެޗްޕީއޭ

  • ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 1676 ގެ ހިދުމަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފަ
  • ފޯނުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުނީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން
  • އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 19:51 | 2,417

ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު - ރާއްޖެއެމްވީ

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިމަރޖެންސި ކޯލް ސެންޓަރަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 1676 ގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު އެތަނުގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން އެ އިދާރާގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ....

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.