ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވުން

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

  • ގއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ
  • މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ ކަމަށާއި، އުތުރުގެ މޫސުން އާއްމުގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ
  • ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 09:46 | 2,366

އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެ ސިޓީގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ދެކުނަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ބުނީ ގއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި 40 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. މި ސަރަހައްދަށް އެލަރޓް ނެރިފައިވަނީ ހެނދުނު 11:00 އާ ހަމައަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑި އިރު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް ލަފާ ކުރާ ގޮތަށް ބަލާ އިރު ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ އަދި ގުގުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައިވާ އިރު މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ ކަމަށާއި، އުތުރުގެ މޫސުން އާއްމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ބުނެއެވެ.

އެ އިދާރާ އިން ބުނީ ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު އުތުރުން، ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 13 މޭލާއި 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 07 މޭލާއި 17 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދެކުނާއި މެދު ރާއްޖެތެރޭގައި ކަނޑުތައް ގަދަ ވާނެ ކަމަށާއި، އުތުރުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. ރާޅުގެ އުސްމިން ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކޮށްފައިވަނީ 3 ފޫޓާއި 7 ފޫޓާއި ދެމެދުއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވަނީ ދެކުނާއި މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.