ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުން

އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅަން ފަށައިފި

  • ފުރަތަމަ ފޭސްގެ ތެރެއިން 300 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުން
  • ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅޭ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ 600 މިލިއަން ޑޯޒް ދެވިގެންދާނެ
  • މުޅި އާބާދީއަށް ވެކްސިންދީ ނިމޭނީ 2022 ވަނަ އަހަރުކަަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 03:19 | 4,470

އިންޑިއާ އިން މިހާތަނަށް 7,492,727 މީހުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި - އޭޕީ

ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނެ މީހުން ދެނެގަނެ އެ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑިއާއިން ފަށައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އެކަނިވެސް އިންޑިއާއިން 62،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު، އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވެކްސިން ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނެ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ވެކްސިނެއް ލިބުމާ އެކު ފުރަތަމަ ފޭސްގެ ތެރެއިން 300 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމެވެ.

ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވެކްސިން ދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ވޯކަރުންނާއި، ސެނިޓޭޝަން ވޯކަރުންނާއި، ފުލުހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިތުރުން ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނަށެވެ. މިގޮތަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްލޭން ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ އިރު، މި ޕްލޭންގެ އަމާޒަކީ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި އާބާދީގެ 23 އިންސައްތައަށް ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މި ޕްލޭން މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު ނުވަތަ ނޮވެމްބަރު މަހު ފައިނަލައިޒްކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅޭ މީހުންނަށް ވެކްސިންގެ 600 މިލިއަން ޑޯޒް ދެވިގެންދާނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ހާޝް ވަރުދަން ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ 500 މިލިއަން ޑޯޒް ހޯދައި އާބާދީގެ 250 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކަމާބެހޭ މާހިރުން ވަނީ އިންޑިއާގެ 1.3 ބިލިއަން މީހުންގެ މުޅި އާބާދީއަށް ވެކްސިން ދިނުމަކީ ބޮޑު އަދި ގިނަ ވަގުތު ނަގާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެގައުމުގެ މުޅި އާބާދީއަށް ވެކްސިންދީ ނިމޭނީ 2022 ވަނަ އަހަރުކަަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ވިސްނާފައި ވަނީ ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހުންނަށް އިސްކަން ދީގެން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.